Ale nan kontni

FAQ COVID-19 MIZAJOU AK RESOUS

Last updated 10-14-21

OPERASYON JENERAL

What are the current hours of operations for Building One Community?

B1C is open to the public: Monday - Thursday from 8 AM to 7 PM; Friday and Saturday from 8 AM to 6 PM; Sunday from 8 AM to 4 PM.

Nou swiv direktiv CDC strik pou netwaye ak sanitasyon.

Deklarasyon B1C Konsènan Pwotokòl Covid-19

An akò avèk konsèy sante piblik, B1C ankouraje kominote a fòtman pou resevwa yon vaksen Covid-19 apwouve pa FDA, sof si yon founisè swen sante konseye otreman.

As of November 15, 2021, B1C will require all B1C employees to receive a full set of Covid-19 vaccines or be subject to weekly testing.
We are also asking that all B1C volunteers working at our physical facility be fully vaccinated by November 15, 2021. Volunteers may choose to volunteer remotely if they are not vaccinated.
We strongly encourage all participants and B1C visitors to receive Covid-19 vaccinations.

To ensure everyone's safety, we are still requiring that anplwaye ak vizitè mete mask andedan kay la nan B1C epi swiv pran distans ak moun lè sa posib. Tanpri evite mande lòt moun sou estati vaksinasyon yo oswa plan yo, paske gen kèk moun ki ta ka gen konsiderasyon medikal ke yo pa vle pataje.

Èske pwogram ak evènman anile?

At the beginning of the pandemic, most of our onsite programs moved online. Over time we offered limited in-person programming to a small number of people for whom internet connectivity was a special challenge. This summer and fall, as conditions have improved, we have again expanded our in-person offerings modestly. We will continue to monitor pandemic conditions with an eye toward further on-site expansion where it can be done with the highest standards of safety for everyone. Please check our social media and website for updates.

Ki moun nou ka kontakte pou plis enfòmasyon nan men B1C?

Tanpri kontakte zòn pwogram nou yo pa telefòn oswa imèl.

 • Enfòmasyon Volontè - [email protected]
  Si ou enterese nan ede soti, tanpri kontakte depatman volontè nou an.
 • Enfòmasyon ELL - 203.883.2098 oswa [email protected]
  Nou kounye a sèlman ofri ti, sosyalman distanse, klas sou plas.
  Our online ELL program is in full swing. Please reach out if you would like to participate.
  To all our English language learners, we suggest that you use the following FREE Apps to continue to learn and practice - Aprann Pale Angle, Pale angle Pratike, Angle Tande & egzamen, ak Pratik vokabilè angle. Pou tout volontè pwogram nou yo, tanpri al gade seksyon ki anba a sou fason ou ka kontinye ede.
 • Family & Individual Services Information - 475.419.5340, 203.832.0755 oswa 203.883.2065 oswa [email protected].
  Nou konprann ke patisipan nan pwogram nou yo ka bezwen plis èd kounye a pase tout tan anvan.
  For the safety of everyone, we are offering consultations by telecommunication, phone calls, and in-person on Tuesdays and Thursdays by appointment ONLY. We are working hard to provide program participants with updates and resources.
  We are administering two assistance funds for local residents: a Eta rental assistance program, and an independent private fund for emergency situations.
  In the educational realm, our successful Homework Club has moved online. Our hands-on STEAM program, taught in collaboration with the Bruce Museum, is taught onsite.
 • POUVWA Enfòmasyon - 203.550.1559 oswa [email protected]
  Tout reyinyon POWER pwograme yo ap kontinye rankontre atravè konferans telefòn ak videyo. Paran yo ap resevwa enstriksyon sou kòman yo rankontre lè l sèvi avèk telefòn yo ak òdinatè.
  Anplis de sa, nou te lanse yon siksè devwa Club sou entènèt ede timoun ki gen aprantisaj sou entènèt.
 • Immigration Legal Services - 203.674.8585 ext. 109, 203.391.408 or [email protected]
  Nou ap pwograme konsiltasyon telefòn ak Zoom sou tout pwoblèm ki gen rapò ak imigrasyon, epi nou kontinye travay sou ka ak kliyan nouvo ak ki deja egziste. Nou ofri yon Q & A Virtual gratis ak yon Avoka Imigrasyon yon fwa chak mwa pou reponn kesyon ou yo via Zoom ki ouvè a tout moun. Tanpri kontakte [email protected] pou mande yon konsiltasyon oswa plis enfòmasyon. Pou pwoblèm legal imigrasyon ijans, rele 203.391.4084.
 • Devlopman Mendèv - Pou Sit Anbochaj la tanpri kontakte 203.252.7044 oswa [email protected] ak pou Devlopman Ladrès & Outreach tanpri kontakte [email protected] oswa 475.333.9216.
  Nan moman sa a, anpil nan pwogram nou yo ap kouri adistans ak kèk eksepsyon sou sit. Nou ap kenbe patisipan yo pwogram enfòme nan WhatsApp. Nou ap tou aktivman ap eseye jwenn fason ankouraje travay endirèk nan kominote a ki ka benefisye travayè jou nou yo pandan y ap distans sosyal.

KIJAN NOU KA EDE

Hundreds of our local immigrant families are facing a chaotic and stressful time. Many have been living paycheck-to-paycheck and do not have savings or support systems to help them. We hope you will support our efforts to work together not to let our community down when they need us the most.

Ki jan ou ka sipòte nou?

Please note that we cannot accept any physical drop-offs of food donations at B1C. We are currently collecting Winter Essentials through an Amazon Wish List.

 • Kontribisyon finansye pou sipòte tout travay nou yo - Tanpri konsidere yon don pou sipòte efò nou yo. We are ready to take all necessary actions to help our community. We have also launched a COVID-19 Response Fund, which is currently supporting the community through a rental relief program. Please join us in supporting our efforts. Fè don jodi a!
 • Anboche yon Travayè Jou - COVID-19 ap afekte travayè kominote nou an jou anpil. Yo konte sou travay pou bay fanmi yo manje epi yo kouvri depans swen sante ki nesesè yo. Si ou gen nenpòt travay ki pa mande pou kontak dirèk (pou egzanp, lakou netwayaj, penti deyò, elatriye), tanpri konsidere kontakte nou pou nou ka refere w bay travayè jou. Nou pral ede òganize transpò. Oswa petèt ou gen lòt fason ke ou ta renmen sipòte travayè sa yo. Tanpri kontakte [email protected], si ou ta renmen ede.
 • Volontè – If you’d like to find out about our current volunteer opportunities please contact [email protected].

KOUMAN POU RETE MIZAJOU

Kouman mwen ka rete ajou ak anons ak enfòmasyon enpòtan ki soti nan B1C?

Please make sure to follow us on all social media outlets linked at the top and bottom of this page, check our website, and enskri pou bilten nou an. Nou pral kontinye sèvi ak twa machin kominikasyon sa yo pou distribye enfòmasyon.

RESOUS REKOMMANDE

Nimewo Telefòn Kominotè ak Resous Enpòtan:

Stamford Sante COVID-19 liy dirèk nan 203.276.4111, 7 jou nan semèn, soti nan 7:00 a.m. - 7:00 p.m

Tanpri klike sou isit la yo dwe konekte nan dènye nouvèl yo soti nan vil la nan Stamford. Isit la ou ka jwenn enfòmasyon konsènan dènye sit tès COVID-19 yo.

Klike la a pou wè ti liv sekirite COVID-19 konplè nou an.

Si ou santi ou malad, ou ta dwe rele Liy Dirèk Stamford Health oswa pran yon randevou pou fè tès pou COVID-19. Klike la a pou kote ki ajou.

Nou rekòmande yo tcheke lyen sa yo pou plis enfòmasyon:

Yon gwo mèsi pou rete enfòme ak sipòte B1C.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

EnglishEspañolFrançaisKreyòl ayisyen
Scroll nan tèt