Ale nan kontni
 • Sant la se ouvè soti nan Lendi-Vandredi 9 a.m.- 4 P.M. pou ijans ak randevou SÈLMAN. • Sant la se ouvè lendi jiska vandredi soti nan 9 a.m. 4 P.M. SOLO pou ijans ak randevou. • Ou ka jwenn repons a kesyon moun poze souvan konsènan Covid-19 isit la.
 • FAQ COVID-19 MIZAJOU AK RESOUS

  Dènye mete ajou 9-23-20

  OPERASYON JENERAL

  Ki lè operasyon yo nan jou kap vini yo pou bati yon kominote?

  Sant lan louvri soti nan 9 a 4 chak jou, sou randevou sèlman ak pou ijans.

  Nou mande pou tout moun ki nan sant la enskri, yo gen tanperati yo pran, mete mask nan tout tan, dezenfekte men yo, ak pratik distans sosyal.

  Nou swiv direktiv CDC strik pou netwaye ak sanitasyon.

  Èske pwogram ak evènman anile?

  All onsite programs and events are canceled until further notice. We are working to reschedule and to keep everyone up to date with the latest news and essential information. Our Immigration Legal Service, Family Services, POWER, and Workforce Development teams are in direct contact with program participants to monitor needs and offer support. Please check our social media and website for continued updates.

  Nou deplase pwogramasyon nou an sou entènèt nan fen mwa mas. Klas Anglè ak Sitwayènte, Sèvis Legal Imigrasyon, Fanmi ak Sèvis Endividyèl, POUVWA, ak ekip Devlopman Mendèv travay adistans ak patisipan nan pwogram yo pou satisfè bezwen yo epi bay sipò. Gen kounye a kèk limite nan-pwogramasyon sou yon baz rezèvasyon sèlman. Nou espere ogmante pwogramasyon an pèsòn nan fiti prè pandan y ap satisfè nòm ofisyèl sekirite ki pi wo pou tout moun. Tanpri tcheke medya sosyal nou yo ak sit entènèt pou dènye enfòmasyon yo.

  Ki moun nou ka kontakte pou plis enfòmasyon nan men B1C?

  Tanpri kontakte zòn pwogram nou yo pa telefòn oswa imèl.

  • Enfòmasyon Volontè - Volontè@Building1Community.org
   Si ou enterese nan ede soti, tanpri kontakte depatman volontè nou an. Mèsi a tout moun ki deja bay atravè nou an Amazon vle lis la. Nou ap distribye bagay sa yo esansyèl nan kay la chak jou bay popilasyon vilnerab nou an.
  • ELL Enfòmasyon - 203-674.8585 ext. 103 oswa [email protected]
   Tout pwogram nan kay yo tanporèman anile.
   Pwogram ELL sou entènèt nou an se nan tout swing. Tanpri kontakte Suzanne si ou ta renmen patisipe.
   Pou tout patisipan pwogram nou yo nou sijere ke ou itilize sa yo GRATIS Apps yo kontinye aprann ak pratike - Aprann Pale Angle, Pale angle Pratike, Angle Tande & egzamen ak Pratik vokabilè angle. Pou tout volontè pwogram nou yo, tanpri al gade seksyon ki anba a sou fason ou ka kontinye ede.
  • Enfòmasyon sou Fanmi ak Sèvis Endividyèl - 475.419.5340 or [email protected]
   We understand that our program participants may need more help now than ever before. For the safety of everyone, we will only offer a limited amount of consultations by either telecommunication or phone calls. We are working hard to provide program participants with updates and resources.
   In addition, we have launched a successful Homework Club online to help children with online learning. An emergency relief fund has been established to be distributed to families in need. We have also established an Amazon Wish List in order to be able to provide participants with cleaning and living essentials.
  • POWER Information - 203.550.1559 or [email protected]
   Tout reyinyon POWER pwograme yo ap kontinye rankontre atravè konferans telefòn ak videyo. Paran yo ap resevwa enstriksyon sou kòman yo rankontre lè l sèvi avèk telefòn yo ak òdinatè.
  • Sèvis Legal Imigrasyon - 203.674.8585 ext. 109 oswa [email protected]
   Nou ap pwograme konsiltasyon telefòn ak Zoom sou tout pwoblèm ki gen rapò ak imigrasyon, epi nou kontinye travay sou ka ak kliyan nouvo ak ki deja egziste. Nou ofri yon kafe Virtual gratis ak yon Avoka Imigrasyon yon fwa chak mwa pou reponn kesyon ou yo via Zoom ki ouvè a tout moun. Tanpri kontakte [email protected] pou mande yon konsiltasyon oswa plis enfòmasyon. Pou pwoblèm legal imigrasyon ijans, rele 203.391.4084.
  • Devlopman Mendèv - Pou Sit Anbochaj la tanpri kontakte 203.252.7044 oswa [email protected] ak pou Devlopman Ladrès & Outreach tanpri kontakte [email protected] oswa 475.333.9216.
   Nan moman sa a, anpil nan pwogram nou yo ap kouri adistans ak kèk eksepsyon sou sit. Nou ap kenbe patisipan yo pwogram enfòme nan WhatsApp. Nou ap tou aktivman ap eseye jwenn fason ankouraje travay endirèk nan kominote a ki ka benefisye travayè jou nou yo pandan y ap distans sosyal.

  KIJAN NOU KA EDE

  Dè santèn de fanmi imigran lokal nou yo ap fè fas a yon tan chaotic ak estrès. Anpil nan yo te k ap viv chèk-a-chèk epi yo pa gen ekonomi oswa sistèm sipò ede yo. Nou ap travay nan revèy la yo òganize distribisyon manje, kolabore ak otorite yo nan vil yo ede imigran ki pa gen asirans si yo vin malad, kenbe bilding nou an ouvè pou travayè jou, ofri jesyon swen ijan ak referans, ak bay videyo ak imigrasyon konsiltasyon telefòn legal bay moun ki nan bezwen. Nou espere ou pral sipòte efò nou yo travay ansanm pa kite kominote nou an desann lè yo bezwen nou pi plis la.

  Ki jan ou ka sipòte nou?

  • Amazon Wish List - Mèsi a tout moun ki te bay konsa san gad dèyè nan lis vle nou an. Nou distribye atik esansyèl sa yo bay patisipan nan pwogram nou yo. Nou regilyèman mete ajou atik yo ak priyorite yo reflete sa ki pi bezwen. Klike la a si ou vle ede soti.

  Tanpri sonje ke nou pa ka aksepte nenpòt gout fizik nan don manje nan B1C. Se poutèt sa, nou te mete ansanm yon Amazon Wish List olye.

  • Kontribisyon finansye pou sipòte tout travay nou yo - Tanpri konsidere yon don pou sipòte efò nou yo. Nou pare pou pran tout aksyon ki nesesè pou ede kominote nou an. Nou te deja etabli yon fon sekou imedyat pou ede moun ki afekte nan COVID-19. Nou te lanse tou yon Fon Repons COVID-19. Tanpri, rantre nan nou nan sipòte efò nou yo. Fè don jodi a!
  • Anboche yon Travayè Jou - COVID-19 is impacting our community's day workers tremendously. They rely on jobs to feed their families and cover necessary healthcare costs. If you have any jobs that do not require direct contact (for example, backyard clean up, outside painting, etc.), please consider reaching out to us so that we can refer you to day workers. We will help organize transportation. Or perhaps you have other ways that you would like to support these workers. Please contact [email protected], if you would like to help.
  • Continuing Education Outside of B1C
   A big thank you goes out to all our dedicated ELL volunteers. Our online tutoring sessions are in full swing. If you are interested to tutor online, please contact Suzanne at [email protected].

  HOW TO STAY UPDATED

  Kouman mwen ka rete ajou ak anons ak enfòmasyon enpòtan ki soti nan B1C?

  Tanpri asire w ke ou swiv nou sou tout plòg medya sosyal, tcheke sit entènèt nou an, ak enskri pou bilten nou an. Nou pral kontinye sèvi ak twa machin kominikasyon sa yo pou distribye enfòmasyon.

  Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

  Kenbe kontak:

  Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

  EnglishEspañolFrançaisKreyòl ayisyen
  Scroll nan tèt