Ale nan kontni

FAQ COVID-19 MIZAJOU AK RESOUS

Last updated 4-28-22

Deklarasyon B1C Konsènan Pwotokòl Covid-19

Deklarasyon B1C Konsènan Pwotokòl Covid-19

To ensure everyone's safety during this unprecedented time, we follow CDC guidelines and take strong safety precautions for everyone who comes to B1C. As of January 10, 2022, everyone that enters our facility beyond the reception area must be fully vaccinated against COVID-19 this includes staff, students, volunteers, and any other program participants, as well as children eligible to get the vaccine.

Indoor mask-wearing is optional but encouraged at B1C. We continue to follow a 2’ pran distans ak moun when possible. Unvaccinated individuals in the reception area must wear their masks at all times. These measures will be reinforced by B1C's personnel.

KOUMAN POU RETE MIZAJOU

Kouman mwen ka rete ajou ak anons ak enfòmasyon enpòtan ki soti nan B1C?

Please make sure to follow us on all social media outlets linked at the top and bottom of this page, check our website, and sig up for our newsletter. Nou pral kontinye sèvi ak twa machin kominikasyon sa yo pou distribye enfòmasyon.

RESOUS REKOMMANDE

Nimewo Telefòn Kominotè ak Resous Enpòtan:

Stamford Sante COVID-19 hotline at 203.276.4111, 7 days a week, from 7:00 a.m. - 7:00 p.m

Tanpri klike sou isit la yo dwe konekte nan dènye nouvèl yo soti nan vil la nan Stamford. Isit la ou ka jwenn enfòmasyon konsènan dènye sit tès COVID-19 yo.

Klike la a pou wè ti liv sekirite COVID-19 konplè nou an.

Si ou santi ou malad, ou ta dwe rele Liy Dirèk Stamford Health oswa pran yon randevou pou fè tès pou COVID-19. Klike la a pou kote ki ajou.

Nou rekòmande yo tcheke lyen sa yo pou plis enfòmasyon:

Yon gwo mèsi pou rete enfòme ak sipòte B1C.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt