Ale nan kontni

IMMIGRATION LEGAL SERVICES

GET STARTED

1. Contact us

Call us at (203) 391-4084 oswa (203) 674-8585 Ext. 109 or email us.

2. Submit our intake form

3. Schedule your consultation

We will give you an appointment at the earliest possible date.

4. Payment

$ 40 frè for consultations

Cash, check, or Paypal

After a consultation, we will determine if we can help you in these areas:

Petition for family members, apply for Green Card

If you are a U.S. citizen or permanent resident, we can assist you to petition for eligible family members, both relatives in the U.S. and abroad.

Become a Citizen

We can help eligible permanent residents apply for citizenship and prepare for the citizenship exam.

Get humanitarian protection

We can help you apply for protection under federal law where:

  • You fled your home country because of persecution or fear of persecution
  • You are the victim of a crime in the U.S.
  • You are a victim of domestic violence
  • You are a juvenile lacking parental protection.

Get temporary protection, DACA, TPS

If you came to the U.S. as a child, you may be eligible for DACA. If you came from certain countries as a result of a natural disaster or war, you may be eligible for TPS.

Other immigration legal needs

We can assist with Green Card renewals, travel permissions, certificates of citizenship, visa extensions, and many other USCIS processes.

Assist with your own asylum claim

We can help guide you file an initial asylum application, but without representing you.

Frequently asked questions about our Immigration Legal Services

Our fees recognize that many in the immigrant community have limited financial resources. Our fees are fixed based on the immigration process we are assisting with. We also provide fee waivers based on income and family circumstances.

Most of our staff and volunteers speak several languages, and we can arrange for interpreters. We carry out consultations in Spanish, Haitian Creole, Portuguese, Arabic, French, Polish, and other languages.

All information provided to Immigration Legal Services will be kept confidential to the maximum extent provided by law. No information is released to third parties without the express consent of the client.

Our initial consultations are by phone, Zoom, or WhatsApp. We have follow-up meetings in person at B1C when needed. All cases where we provide representation will require at least one in-person meeting.

We can assist a limited number of clients in Immigration Court in Hartford. Most of our work is focused on applications and petitions with the USCIS. If we cannot represent you in court, we will provide a list of other legal providers.

Yes, our representation agreement includes assistance after filing. This includes responding to “Requests for Evidence” from the government and preparation for interviews.

Immigration law is complex, and submitting applications prepared by unlicensed persons can result in serious consequences for the immigrant. We strongly recommend only using licensed immigration attorneys or DOJ Accredited Representatives.

Yes! Receiving public benefits -- including food stamps, Medicaid (Husky), or subsidized housing – for which a person is otherwise eligible is permitted. It will not have a negative effect on current immigration status or eligibility for future immigration benefits.

If we represent you, we will take full responsibility for completing and submitting forms based on the information you provide. However, we cannot review forms filled out by you or third parties and give a thumbs up or thumbs down.

Immigration Legal Services’ exclusive focus is on immigration law issues. Other areas of B1C can assist you or provide referrals for non-immigration issues. We can put you in touch with the right person.

Normally, an initial consultation tries to understand the general issues that an immigrant may be facing and answer questions. If there are documents that will help us understand your situation better, please provide us copies before the consultation.

Every month, we offer a free one-hour Q&A session with our immigration attorney on Zoom. Anyone can attend without registration, and ask any immigration-related question they have. The Q&A happens on the 2nd Wednesday of every month at 11:30 am. Contact us for information on how to log in.

Nouvèl imigrasyon yo

Lavi anba 'ekstrèm difikilte'

15 oktòb 2021

Soti nan New York Magazine, yon istwa trè byen rakonte sou chòk familyal lwa imigrasyon irasyonèl nou yo enflije. Sa a se yon istwa sou fason nou te vin konprann epi fè eksperyans lwa imigrasyon - kisa sa ye pou santi pwa terib nan eta a nan lavi chak jou ou, peze toudenkou sou sa ki pi entim nan...

Li piplis

Nouvo règleman DACA yo pwopoze yo se yon etap modès devan

30 septanm 2021

Depatman Sekirite Enteryè pibliye nouvo règleman pwopoze pou pwogram DACA. Sa a se premye etap la nan eseye jwenn DACA etabli atravè pwosesis nòmal regilasyon federal la. Pwogram DACA orijinal la te kreye pa yon memo Sekretè Sekirite Enteryè an 2012, olye ke atravè lejislasyon oswa yon règleman ki baze sou...

Li piplis

Divèsite popilasyon Connecticut kontinye ap ogmante

19 out 2021

Connecticut te vin pi divèsifye nan dènye deseni ki sot pase yo, dapre done resansman ki fèk pibliye. Popilasyon Panyòl ak Latino te ogmante de 13.4% pou rive 17.3%. Popilasyon Nwa a te ogmante de 10.1% a 10.8%. Popilasyon Azyatik la te grandi soti nan 3.8% a 4.8%. Blan ki pa Panyòl yo te diminye soti nan 77.6% nan total la an 2010 a 66.4% nan 2020. ...

Li piplis

Nan direksyon pou tretman ki pi imen pou viktim krim imigran yo

16 out 2021

Nan dat 11 out 2021, administrasyon Biden te bay enstriksyon pou Imigrasyon Ameriken ak Ranfòsman Kliyan (ICE) pou sispann detansyon ak depòtasyon imigran ki te viktim krim. ICE te dekri nouvo politik la kòm yon "apwòch ki santre sou viktim." Direktè ICE, Tae Johnson, te di ke konsèy la ka ede imigran yo vin pi devan pou ede nan envestigasyon yo. "Kilè…

Li piplis

Administrasyon Biden bay plis fleksibilite pou rezoud ka Tribinal Imigrasyon yo

23 jiyè 2021

Nan dat 15 jiyè 2021, Pwokirè Jeneral Merrick Garland te retabli otorite jij imigrasyon nan tout peyi a pou yo pran yon poz epi retire ka imigrasyon ki ba priyorite yo nan rès ka tribinal imigrasyon yo. Kounye a gen plis pase 1.3 milyon ka ki annatant nan Tribinal Imigrasyon - yon reta ki te double anba Trump. Desizyon sa a te bay nan zafè...

Li piplis

Nouvo aplikan DACA yo tounen nan limbo

22 jiyè 2021

Se te yon ti souf lè fre pou anpil rèv. Nan mwa janvye, gouvènman an te kòmanse aksepte nouvo aplikan DACA pou premye fwa depi byen bonè nan epòk Trump la. Sa yo se tout moun ki te rive antanke timoun epi ki te Ozetazini depi omwen 2007. Nan dat 16 jiyè, yon jij federal nan...

Li piplis

Nouvo espwa pou moun ki fè demann azil yo

24 jen 2021

Nan dat 16 jen, Pwokirè Jeneral Ameriken Merrick Garland te ranvèse restriksyon sou kalifikasyon azil administrasyon Trump te enpoze. Desizyon Garland vle di ke Depatman Jistis ak Depatman Sekirite Teritwa pral retounen nan politik imigrasyon anvan epòk Trump ak direktiv pou pwoteksyon azil. Moun k ap chape anba vyolans ki baze sou sèks, britalite gang, ak pèsekisyon akòz lyen fanmi...

Li piplis

Tribinal Siprèm lan fè kontra ak moun ki gen TPS yo

13 jen 2021

Sou 7 jen, Tribinal Siprèm lan te deside unaniment nan Sanchez kont Mayorkas ke imigran ki te rantre Ozetazini san enspeksyon epi ki te akòde imedyatman Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) pa ka kalifye pou rezidans pèmanan san yo pa kite peyi a. Tribinal la te deside ke Ajisteman Estati pou jwenn rezidans legal pèmanan Ozetazini se sèlman pou moun ki pa sitwayen ameriken ki te enspekte nan fwontyè a epi ki te admèt pa yon ofisye imigrasyon. Se poutèt sa, yon majorite nan apwoksimatif la ...

Li piplis

Kontran pou moun ki gen TPS

13 jen 2021

Nan dat 7 jen, Tribinal Siprèm lan te deside nan Sanchez v. Mayorkas ke imigran sa yo ki te antre Ozetazini san yo pa enspeksyon epi yo te resevwa yon estati pwoteksyon tanporè ("TPS") yo pa ka akòde Green Card san yo pa kite peyi a anvan. Se poutèt sa, yon majorite nan apeprè 400,000 moun ki gen TPS ki kounye a nan peyi Etazini p ap kapab...

Li piplis

B1C onore Jij Robert Katzmann, distenge jiris ak fondatè imigran jistis Corps

12 jen 2021

Building One Community onore memwa Jij Robert A. Katzmann, ki te mouri semèn pase a. Pami anpil kontribisyon pwofesyonèl ak pèsonèl li, Jij Katzmann te kreye Kò Jistis Imigran yo, yon pwogram ki pèmèt dènye elèv ki gradye nan lekòl lalwa yo jwenn eksperyans pwofondè nan lwa imigrasyon e reprezante imigran ki ap fè fas a chans prèske enposib pou ...

Li piplis

Additional Documents and Information

Konprann Dwa Imigran

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

EnglishEspañolFrançaisKreyòl ayisyen

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt