Ale nan kontni

Chwazi Lang


Mete kòm lang default
we have expanded

Mezanmi,

Nou kontan anonse ke B1C ap agrandi ete sa a nan yon dezyèm NOUVO kay bato sou bò lès Stamford - 417 Shippan Avenue. Sa a se yon fason fòmidab pou avanse misyon nou pou sipòte entegrasyon imigran yo ak fanmi yo nan yon nouvo kominote.

NOUVO lokal prensipal sa a pral vin premye kay B1C nan Stamford. Nou pral bay pwogram nan tou de lokal yo, paske nou pral kontinye opere nan sit 75 Selleck Street nou an sou yon echèl ki pi piti soti nan dezyèm etaj la.

Pandan n ap gade nan pwochen deseni a, nou rete angaje nan ogmante kapasite nou yo pou fè yon pi gwo enpak. Nou pa ka tann yo kreye yon kay avèk ou sou bò solèy leve ak nanm orijinal la ak lespri B1C!

Kesyon yo poze souvan

417 Shippan Avenue, Stamford CT 06902

Premye etaj (Hiring Site & Citizenship Classes)

Monday to Friday 8:00 am to 6:00 pm. Saturday & Sunday 9:00 am to 5:00 pm (Subject to change by program demand).

Dezyèm etaj (Administrative & Programs)

Lendi a Vandredi 8:00 am jiska 7:00 pm

*Saturday & Sunday by program demand

Menm nimewo telefòn ak kounye a - 203.674.8585. imèl: [email protected]

Hiring Sit - Lendi 27 jen

Devlopman Mendèv (WD) - Mèkredi 29 jen an pèsòn. Nou pral opere adistans ant 24 jen 28 jen

Sèvis Fanmi ak Sèvis Endividyèl (FIS) - Mèkredi 29 jen an pèsòn. Nou pral opere adistans ant 24 jen 28 jen

Sèvis pou Fanmi ak Endividyèl Pwogram ete - Lendi 27 jen

Sèvis Legal Imigrasyon (ILS) - Mèkredi 29 jen an pèsòn. Nou pral opere adistans ant 24 jen 28 jen

Aprantisaj Lang Angle (ELL) - Klas Angle yo fèt sèlman nan 75 Selleck St. Klas Sitwayènte yo ap disponib nan nouvo lokal nou an apati 25 jen.

Immigration Legal Services (ILS), Family & Individual Services (FIS), Workforce Development (WD), and all Administrative Services. English Language Learning (ELL) will hold most of its classes at 75 Selleck Street.

Lendi: 8:30 am jiska 1:00 pm ak

5:00 pm - 8:30 pm

Madi: 9:00 am jiska 1:00 pm

Mèkredi: 9:00 am-1:00 pm ak 6:00 pm - 8:30 pm

Jedi: 9:00 am-1:00 pm

Vandredi: 9:00 am-11:30 am

Samdi: 10:00 am jiska 1:00 pm

Dimanch: Fèmen

Aprantisaj Lang Angle (ELL) ap kontinye ofri kou angle nan lokal Selleck Street nan menm jou ak lè klas yo te fèt tradisyonèlman.

Klas Pwogram Devlopman Ladrès (SDP) tankou Alfabetizasyon Teknoloji IT oswa, HHA ap rete nan lokal Selleck St. Pou enfòmasyon sou klas yo kontakte [email protected]

Wi, resepsyonis nou an ap disponib nan Selleck Street pandan lè ouvè.

Kesyon yo poze souvan - Pwogram yo

Sèvis Legal Imigrasyon (ILS)

Ekip Sèvis Legal Imigrasyon an pral rankontre kliyan tou de nòmalman (pa telefòn oswa rale) ak an pèsòn. Pifò reyinyon an pèsòn yo pral fèt nan 417 Shippan Avenue. Nou ka wè kèk kliyan nan 75 Selleck Street tou.

Pou planifye yon konsiltasyon, rele 203-674-8585 x 109 oswa 203-391-4084, oswa ekri [email protected]

Aprantisaj Lang Angle (ELL)

Pifò nan klas ELL yo ap rete nan 75 Selleck Street. Enskripsyon pou nouvo elèv yo fèt lendi a 9 am ak 5 pm.

Klas Sitwayènte yo pral lokalize nan 417 Shippan Ave, premye etaj samdi.

ELL ap kontinye ofri kou angle nan lokal Selleck Street la nan menm jou ak lè klas yo te fèt tradisyonèlman.

Lendi a Vandredi maten soti 9:30 am jiska 11:00 am

Monday & Wednesday evenings from 6:30 pm to 8:00 pm

Samdi maten soti 11:00 am jiska 1:00 pm

REMAK: Sèl klas ELL ki pral deplase nan Shippan, pou kounye a, se klas Sitwayènte Samdi maten, ki pral rankontre samdi soti 11:00 am jiska 1:00 pm nan zòn anba a nan Shippan Avenue.

Pou enskri pou ELL (klas angle), tanpri rele Suzanne Vega nan (203) 883-2098 oswa voye yon imèl ba li nan [email protected]

Workforce Development - Hiring Site & Skills Development Program (SDP)

Sit Anbochaj la pral opere nan nouvo lokal prensipal nou an nan 417 Shippan Ave, Stamford nan premye etaj la.

Pou anboche travayè nan B1C, tanpri fè yon demann atravè sit entènèt nou an https://building1community.org/employ/hiring-site-request-form/

Kowòdonatè Travayè nou an ap retounen ba ou san pèdi tan.

Tanpri ranpli fòm pwofil travayè a ki nan https://building1community.org/employ/worker-profile-form/

Koòdonatè Travayè nou an ap retounen ba ou san pèdi tan.

Klas Pwogram Devlopman Ladrès ou a ka fèt nan youn nan de kote nou yo, oswa sou Entènèt.

Enfòmasyon detaye sou kote klas SDP yo disponib sou sitwèb nou an https://building1community.org/employ/skills-development-classes/

Tanpri kontakte Jessica Stone nan [email protected] oswa 203 674-8585 Ext 137 si w genyen kesyon.

Enskripsyon pou klas SDP yo sou entènèt sou sit entènèt nou an https://building1community.org/employ/skills-development-classes/


Sèvis Fanmi ak Endividyèl (FIS)

Tout Sèvis FIS yo pral an pèsòn nan nouvo lokal prensipal nou an nan 417 Shippan Ave. Stamford.

FIS services include Case Management and Educational & Advocacy Support Services.

Jesyon Ka:

Walk-in: Lendi 9:30 am – 11:30 am epi, 1:30 pm – 5:00 pm. Vandredi 10:00 am – 3:00 pm.

Sou Randevou: Madi, Mèkredi, ak Jedi 9:00 am – 4:00 pm.

Educational & Advocacy Support Services:

Enskripsyon:

Lendi 9:30 am – 11:00 am ak 1:30 pm – 3:00 pm ak vandredi 10:00 am – 12:00 pm ak 1:00 pm – 3:00 pm

Sou randevou: Madi ak Jedi soti 11:30 am – 3:00 pm ak Mèkredi 9:30 am – 11:00 am ak 1:30 pm – 3:00 pm

Ou ka pran randevou ou sou entènèt nan https://building1community.org/empower/

Please contact our FIS Staff in case of questions at 203 6748585 Ext. 122, 134 or 135 email: [email protected]

Volontè

Sèvis Legal Imigrasyon (ILS): Dan Wilson - [email protected]

Aprantisaj Lang Angle (ELL): Suzanne Vega - [email protected]

Sèvis Fanmi ak Endividyèl (FIS): Lorely Peche - [email protected]

Devlopman Mendèv:

Sit Anbochaj: Daniel de Andrade - [email protected]

Pwogram Devlopman Ladrès (SDP): Miguel Carnero - [email protected]

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt