Ale nan kontni

ONPIL ANPRINT NOU
AK OGMANTE ENPAK!

Imigran yo ak fanmi yo kounye a gen aksè fasil nan pwogram ak sèvis nou yo sou bò lès ak bò lwès Stamford.

IMG_4766-medium

EDIKE

KOTE PWAN AK TUTORY GRATIS

"Mwen te tande pale de B1C nan men zanmi m '. Apre plis pase 20 ane nan la
Etazini, mwen kontan pran kou pou ede m pase tès sitwayènte a!”

- DARCIDE

Image (5)

ANPLWAYE

ENTRENÈ AK JWENN TRAVAY ki gen anpil valè

"Nou te remake siy B1C yo pandan n ap mache epi nou te deside ale andedan. Depi lè sa a, nou jwenn twa travay nan travay lakou ak asistans pou demenaje. Nouvo sant B1C a ban nou espwa.”

- MIGUEL & GABRIEL

MicrosoftTeams-image (12)

ONPWI

FUN SUMMER & READY FOR SCHOOL

“Nou te aprann sou B1C ak pwogram ete li nan lekòl la. Cesar te asiste chak sesyon, e nou te wè gwo amelyorasyon nan lekti li yo. Mwen te vle tou

pou amelyore angle mwen epi mwen te kòmanse pran kou ELL ak B1C.”

- LEYDY AK PITIT LI

IMG_5147 2-medium

ANGAJE

FASIL POU ARANJE AK PWOVIZISYON GENERE

“Mwen rekonesan ke B1C te kapab bay pitit fi mwen an founiti pou lekòl. B1C toujou trè jenere ak kominote a. Mèsi!"

- ISABELLA AK PITIT fi li

Mesaj Prezidan Konsèy ak Direktè Egzekitif

Mezanmi,

Chak jou atravè travay Building One Community, yon nouvo vwazen aprann angle, yon travayè ogmante konesans pwofesyonèl li, yon elèv resevwa sipò anrichisman, yon fanmi jwenn konsèy legal sou imigrasyon, epi yon paran jwenn zouti pou defann ekite edikasyon.

Ansanm, nou fè avanse entegrasyon siksè nan prèske 14,000 imigran ak fanmi yo depi 2011. B1C te elaji anprint li epi kounye a ofri aksè a pwogram kritik sou tou de bò lès ak bò lwès Stamford, bay sèvis esansyèl ki edike, anplwaye, otorize ak angaje.

2023 pral menm pi gwo ak pi klere, espesyalman ak sipò valab ou! Nou pran angajman pou nou rive jwenn plis imigran ak fanmi yo epi pou kreye yon enpak pozitif, ki ka ogmante nan kominote Fairfield County nou an.

Nou espere ou pral mete ansanm ak efò nou yo pou kontinye bati yon sosyete solid, divès, ak ekitab. Yon don nenpòt gwosè fè yon diferans. Mèsi pou jenerozite w.

Avèk rekonesans,

Today - 1 of 1
Jose Luis Zepeda-small
Anka signature long

Anka Badurina Ph.D.
Direktè Egzekitif

Screen Shot 2022-10-25 at 5.41.50 PM

Leonel Restrepo
Prezidan Komisyon Konsèy

B1C SOU NIMEWO YO

Screen Shot 2022-10-22 at 10.10.09 AM

Mesaj Prezidan Konsèy ak Direktè Egzekitif

Mezanmi,

Chak jou atravè travay Building One Community, yon nouvo vwazen aprann angle, yon travayè ogmante konesans pwofesyonèl li, yon elèv resevwa sipò anrichisman, yon fanmi jwenn konsèy legal sou imigrasyon, epi yon paran jwenn zouti pou defann ekite edikasyon.

Ansanm, nou fè avanse entegrasyon siksè nan prèske 14,000 imigran ak fanmi yo depi 2011. B1C te elaji anprint li epi kounye a ofri aksè a pwogram kritik sou tou de bò lès ak bò lwès Stamford, bay sèvis esansyèl ki edike, anplwaye, otorize ak angaje.

2023 pral menm pi gwo ak pi klere, espesyalman ak sipò valab ou! Nou pran angajman pou nou rive jwenn plis imigran ak fanmi yo epi pou kreye yon enpak pozitif, ki ka ogmante nan kominote Fairfield County nou an.

Nou espere ou pral mete ansanm ak efò nou yo pou kontinye bati yon sosyete solid, divès, ak ekitab. Yon don nenpòt gwosè fè yon diferans. Mèsi pou jenerozite w.


Avèk rekonesans,

Anka Badurina Ph.D.
Direktè Egzekitif

Leonel Restrepo
Prezidan Komisyon Konsèy

B1C SOU NIMEWO YO

Screen Shot 2022-10-22 at 10.10.09 AM

EDIKEANGAJEANPLWAYEONPWI

EDIKEANGAJEANPLWAYEONPWI

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt