Ale nan kontni

“B1C te akeyi m e li te koute bezwen m yo.
Fòmasyon an, konsèy, ak sipò yo te chanje lavi yo. Mèsi!"
— SHEYLA, PATISIPAN B1C

Sheyla AA23

Rankontre ak SHEYLA.... JODIA, LI KÒMANSE BIZNIS BOTE LI

Yon avni briyan ap tann pou Sheyla Escobar, vennwit ane, yon manman selibatè de timoun ki soti Gwatemala. Griy ak pèseverans te fè l 'pase kèk nan obstak lavi ki pi grav ak pè, ak sa yo menm.
kounye a karakteristik yo te pote l nan yon kote ki gen espwa. Atravè Pwogram Enkibatè Antreprenarya Imigran (IEI) B1C ki gen enpak, Sheyla te resevwa fòmasyon, konsèy, lajan inisyal, ak sipò jeneral pou aprann kijan pou kòmanse ak devlope yon biznis. Li te pran konfyans epi li te aprann ladrès ki gen anpil valè pou elaji biznis li, soti nan amelyore òf sèvis li yo pou ale nan yon biznis lakay yo nan yon espas pwofesyonèl lwe. Gide pa B1C, Sheyla non sèlman te kreye yon modèl biznis ki pi solid pou sipòte fanmi li pi byen, men tou li te jwenn yon fason pou kontribiye nan ekonomi lokal nou an.

Mesaj Prezidan Konsèy ak Direktè Egzekitif

Mezanmi,

Temwen vwayaj enkwayab imigran yo tankou Sheyla Escobar se yon privilèj chak jou pou Building
Yon Kominote (B1C). Li enkòpore kalite ki defini eksperyans imigran yo: detèminasyon enkondisyonèl, travay di, ak rezistans. Atravè sipò kominotè ak pwogram ak sèvis efikas, imigran tankou Sheyla anrichi sosyete nou an ak lespri antreprenè yo, travay kalifye, ak panse inovatè.
Sheyla te jwenn liy sovtaj li nan B1C, li te resevwa yon akeyi cho ak asistans li te bezwen pou l retounen sou pye l.
Pwogram B1C pèmèt imigran yo gen yon pi bon lavi. Imigran ranfòse ekonomi lokal la atravè siksè yo, ankouraje kwasans ak inovasyon.
Misyon nou se entegre imigran ak fanmi yo nan
kominote a. Nou kwè ke lè yo bay opòtinite a, imigran kontribye san mezi nan twal la nan sosyete nou an, kreye yon kominote ki pi solid ak plis enklizif pou tout moun.
Mèsi pou sipò ou kontinye. Jenerozite w pèmèt imigran tankou Sheyla reyalize rèv yo epi gen yon enpak pozitif sou sosyete nou an. Join nou nan bati yon avni pi briyan pou tout moun. Kontribisyon w vrèman apresye!

Avèk rekonesans imans,

Anka signature long
Screen Shot 2022-10-25 at 5.41.50 PM

Anka Badurina Ph.D.
Direktè Egzekitif

Leonel Restrepo
Prezidan Komisyon Konsèy

B1C_2023AppealInsert_Final_Rev1_Back
peoplejumping

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt