Ale nan kontni

PWOTEKSYON JÈN

Mèsi paske w volontè pou w travay ak timoun B1C! Kòm yon pati nan politik prevansyon abi seksyèl nou an, tout volontè ki gen laj 14-17 an ap bezwen swiv fòmasyon obligatwa sou pwoteksyon jèn yo anvan yo kòmanse opòtinite yo. Tanpri asire w ke ou gade videyo a sou paj sa a epi ranpli epi soumèt fòm ki anba a. Si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid, pa ezite kontakte Margarita Zimmerman nan [email protected] or Lorely Peche at [email protected].

Si ou se 18 an oswa plis, w ap bezwen ale nan yon fòmasyon separe ak plis vaste. Tanpri imèl Margarita Zimmerman nan [email protected] pou tout enfòmasyon ki enpòtan.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt