Ale nan kontni

BUILDING ONE COMMUNITY nan nouvèl la

Pwogram konseye Stamford Edikasyon Piblik Fondasyon an prezante Vwazen Link ak kado

Elèv ak konseye nan pwogram konsèy Stamford Public Education Foundation nan Newfield Elementary School te prezante Neighbors Link kado ke òganizasyon an pral bay twa fanmi ki nan bezwen...
Li piplis

Senatè Richard Blumenthal te vizite Vwazen Link nan Stamford

Senatè Richard Blumenthal te vizite Neighbors Link nan Stamford maten an. Li mande pou yon gwo ekspansyon sèvis imigrasyon nan sidwès Connecticut ak atravè peyi a. Li te di sèvis yo...
Li piplis

Sibvansyon $10,000 ki soti nan Fairfield County Community Foundation sipòte Pwogram Lekti Ete

Neighbors Link Stamford te resevwa yon sibvansyon $10,000 nan men Fairfield County Community Foundation pou sipòte pwogram lekti ete a. Pwogram lekti ete a pote pwofesè nan lekòl elemantè Stamford...
Li piplis

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt