Ale nan kontni
2

POU KESYON & ENFATIONMASYON KONTAK:
[email protected]

Gratis Evènman Virtual Depistaj Film

PBS FRONTLINE prezante:

Renmen, lavi ak viris la

Batay yon manman pou li siviv COVID ak wè ti bebe ki fenk fèt li. Ki jan koronavirus la frape yon sèl fanmi imigran, lit yo dwe reyini, ak kominote a ki rasanble bò kote yo.

DAT
Jedi 17 septanm 2020

TAN
7:00 PM - 8:30 PM ET

Rantre nan nou VIRTUALLY
7:00 PM ET - Entwodiksyon Film
7:05 PM ET - Pwojeksyon fim: PBS Frontline Lanmou, Lavi & Viris la
7:45 PM ET - Panel Diskisyon

MODERATÈ

Anka Badurina, PhD
Direktè Egzekitif, Building One Community

PANELIS

Oscar Guerra
Direktè ak Pwodiktè, Pwodiksyon Guerra

Doktè Michael Bernstein
Doktè, Stamford Health Medical Group

Luciana Lira
Pwofesè bileng, Hart Magnet School

Gratis Evènman Virtual Depistaj Film

PBS FRONTLINE prezante:

Renmen, lavi ak viris la

Batay yon manman pou li siviv COVID ak wè ti bebe ki fenk fèt li. Ki jan koronavirus la frape yon sèl fanmi imigran, lit yo dwe reyini, ak kominote a ki rasanble bò kote yo.

DAT
Jedi 17 septanm 2020

TAN
7:00 PM - 8:30 PM ET

Rantre nan nou VIRTUALLY
7:00 PM ET - Entwodiksyon Film
7:05 PM ET - Pwojeksyon fim: PBS Frontline Lanmou, Lavi & Viris la
7:50 PM ET - Panel Diskisyon

MODERATÈ

Anka Badurina, PhD
Direktè Egzekitif, Building One Community

PANELIS

Oscar Guerra
Direktè ak Pwodiktè, Pwodiksyon Guerra

Doktè Michael Bernstein
Chèf Egzekitif Doktè, Stamford Health

photo

POU KESYON & ENFATIONMASYON KONTAK:
[email protected]

PATNÈ EVÈNMAN:

pbs
frontline
guerra
stamford health

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt