Ale nan kontni

Sèvi kòm volontè ak US

Building Youn Kominote ofri volontè k ap pran swen pwofondman sou imigran opòtinite pou yo ede yo reyisi nan kominote a.

Anpil nan siksè B1C a se akòz angajman ak konpasyon nan divès gwoup volontè nou an. Tan ou, konpetans ou, ak talan fè yon diferans reyèl nan lavi moun. Atravè volontè avèk nou, ou pral aprann sou kominote lokal nou an, konekte ak lòt volontè, epi jwenn yon sans pi fò nan objektif. Si w ta renmen resevwa plis detay sou opòtinite aktyèl nou yo, tanpri voye yon imèl ba ekip volontè B1C la nan [email protected]

Ki jan li fonksyone

1

Orè yon toune si ou ta renmen oswa resevwa manyèl dijital Oryantasyon nou an.

2

Enskri kòm yon volontè.

3

Anpil nan siksè B1C a se akòz angajman ak konpasyon nan divès gwoup volontè nou an. Tan ou, konpetans ou, ak talan fè yon diferans reyèl nan lavi moun. Atravè volontè avèk nou, ou pral aprann sou kominote lokal nou an, konekte ak lòt volontè, epi jwenn yon sans pi fò nan objektif. Si w ta renmen resevwa plis detay sou opòtinite aktyèl nou yo, tanpri voye yon imèl ba ekip volontè B1C la nan [email protected]

4

Log èdtan ou sou sit pèsonèl Volontè ou yo. Ranpli fòm la epi sèvi ak lyen sa a, ki par. Mèsi pou antre èdtan ou!

VOLUNTEER OPPORTUNITIES

Gen opòtinite ki disponib pou moun ansanm ak gwoup, fanmi, lafwa ak gwoup sivik. Nou toujou ap chèche leson patikilye pou ede nou anseye elèv k ap aprann lang angle (ELL). Elèv adilt nou yo varye ant laj 18 ak 80 an e pifò vin nan Stamford ak ti kras oswa pa gen ladrès ki pale angle. Nou bay materyèl etid ki nesesè pou ou itilize pandan sesyon yo epi nou ofri fòmasyon si ou bezwen li. Tanpri antre epi vizite etablisman nou an oswa kontakte ekip volontè a nan [email protected]Gen opòtinite ki disponib pou moun ansanm ak gwoup, fanmi, lafwa ak gwoup sivik. Nou toujou ap chèche leson patikilye pou ede nou anseye elèv k ap aprann lang angle (ELL). Elèv adilt nou yo varye ant laj 18 ak 80 an e pifò vin nan Stamford ak ti kras oswa pa gen ladrès ki pale angle. Nou bay materyèl etid ki nesesè pou ou itilize pandan sesyon yo epi nou ofri fòmasyon si ou bezwen li. Tanpri antre epi vizite etablisman nou an oswa kontakte ekip volontè a nan

Join nou nan bay sèvis sa yo gen anpil valè nan kominote nou an. Nou ofri opòtinite volontè nan domèn sa yo:

  • Fòmasyon ak leson patikilye angle Language Learning (ELL) klas
  • Gen opòtinite ki disponib pou moun ansanm ak gwoup, fanmi, lafwa ak gwoup sivik. Nou toujou ap chèche leson patikilye pou ede nou anseye elèv k ap aprann lang angle (ELL). Elèv adilt nou yo varye ant laj 18 ak 80 an e pifò vin nan Stamford ak ti kras oswa pa gen ladrès ki pale angle. Nou bay materyèl etid ki nesesè pou ou itilize pandan sesyon yo epi nou ofri fòmasyon si ou bezwen li. Tanpri antre epi vizite etablisman nou an oswa kontakte ekip volontè a nan

  • fòmasyon Jòb
  • devwa èd
  • sèvis sipò pèsonèl
youth volunteer

Georgia

Sa a te plas louvri je m 'yo. Li definitivman yon anviwònman diferan, menm si li nan konsa fèmen nan kote mwen ap viv la.

Volunteer

Don

elèv mwen yo, se pou vivan epi yo gwo dezi yo aprann plis lang angle. Li nan tèlman agréables jwenn moun ki yo ap eseye sa difisil epi yo santi rekonesan.

Idania

Idania

B1C fè pi byen li yo nan ede lòt moun, pa gen pwoblèm koulè ou oswa ras. Yo ofri anpil pwogram ak aktivite epi yo tou bay yon kote yo sosyalize.

Youth Volunteer

Chiara

Li te gen yon eksperyans gwo. Jis vin konnen pèp la isit la, li la tankou vin tounen yon pati nan yon fanmi.

Jeffrey

Jeffrey

Mwen te yon entèprèt epi mwen te tou te travay ak pwogram alfabetizasyon òdinatè ... pa jis ap fè bagay senp tankou sa yo mwen ka fè yon enpak gwo.

Opòtinite pou volontè janvye 2023

Devwa Club Gwo Enpak Tutor – dwe omwen yon jinyò oswa yon ansyen nan lekòl segondè, gen konesans teknoloji ak abitye ak salklas Google. Opòtinite sa a se pou moun ki gen eksperyans lidèchip oswa eksperyans travay ak timoun ki gen laj lekòl primè. Li enpòtan anpil pou yon volontè angaje omwen yon fwa pa semèn soti 17 oktòb rive 15 desanm. Pral gen yon pwosesis entèvyou ak peryòd obsèvasyon pou pozisyon sa a epi konplete fòmasyon pou prevansyon abi B1C a obligatwa anvan yo sèvi kòm volontè ak timoun yo.

Deskripsyon: bay yon timoun nan lekòl primè enstriksyon ak èd nan devwa ak aktivite edikatif anrichisman. Nouri yon relasyon konseye/mentore ak elèv ou anba sipèvizyon anplwaye B1C.
Responsablite: ede timoun yo ak devwa yo, gide aktivite anrichisman ak konvèsasyon nan salklas.
Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo.: dwe gen konesans teknoloji ak santi yo alèz lè l sèvi avèk salklas Google Dwe abitye ak fason yo anseye matematik nan lekòl primè kounye a.
Orè ak tan angajman: minimòm yon jou pa semèn, pou 3 mwa. Sesyon yo fèt lendi - jedi apati 4:30-5:45 pm.
Fòmasyon ak sipèvizyon: Pèsonèl pwogram Sèvis pou Fanmi ak Endividyèl.
Resous ki disponib: resous edikatif yo bay.
Pozisyon Remote / sou plas / ibrid: sou plas nan 417 Shippan Ave.

Dwe gen omwen 14 an, de preferans 16 oswa plis.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. titè ak plan sesyon yo poukont yo. Voye envite Zoom bay elèv k ap aprann angle ou a.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo.Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Lendi - Vandredi 9:30-11am oswa 11:30am-1pm. Lendi ak Mèkredi 6:30-8pm.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Dwe gen omwen 16 ane fin vye granmoun.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. bay imigran adilt yo an pèsòn ladrès enfòmatik debaz yo ak estrateji depanaj teknoloji komen yo an pèsòn nan B1C oswa atravè Zoom nan sesyon youn a youn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo.: dwe gen eksperyans lè l sèvi avèk reyinyon Zoom + tribin sou entènèt + Microsoft Office. Pale angle/panyòl se yon plis.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Minimòm 3 mwa angajman. 45 minit yon semèn leson patikilye + tan preparasyon. Jou ak Lè fleksib depann sou titè a ak disponiblite elèv yo

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Devlopman Mendèv.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. materyèl edikatif. Enstriktè a dwe fè rechèch sou resous tou.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. bay yon imigran adilt enseyan Anglè an pèsòn nan B1C nan sesyon youn a youn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo.Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. enskri kòm disponib omwen yon jou anvan sesyon an. Sesyon ki disponib samdi maten sou plas nan B1C 11am-12:30pm.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. raje, netwaye epi plante flè oswa legim. Gwoup volontè responsab pou pote tout materyèl ki nesesè (sak fatra, gan, zouti jadinaj, grenn, flè, tè, elatriye).

Dwe gen 16 ane epi li konplètman bileng nan lang angle/panyòl.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. ede patisipan yo ranpli taks yo – tcheke mesaj vwa, retounen apèl yo epi pran randevou nan B1C pou nenpòt moun ki enterese nan ranpli taks yo pandan sezon taks (Janvye-Avril 2023).

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. tcheke mesaj vwa yo epi voye apèl bay chak patisipan ki vle ranpli taks li oswa ki gen nenpòt kesyon ki gen rapò. Ranpli fòm B1C pou nouvo patisipan yo epi pran randevou taks atravè sitwèb SimplifyCT la.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo.: dwe konplètman bileng epi yo dwe gen bon ladrès sèvis kliyan.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. maten oswa apremidi; 6 èdtan pa jou, 2 fwa pa semèn: Ka pran yon chanjman maten oswa apremidi ki se 3 èdtan. Preferans lendi ak jedi; 16 janvye rive 18 avril.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. òdinatè ak telefòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. 417 Shippan Ave.

orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. ede entèprete an Kreyòl Ayisyen, Pashto oswa Farsi nan Pwogram Sèvis Legal Imigrasyon nou an.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo.orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

Fini fòmasyon pou prevansyon abi obligatwa anvan ou sèvi kòm volontè ak timoun yo. Anplwaye pwogram Sèvis Fanmi ak Endividyèl, Lidè klib devwa yo. orè fleksib depann de disponiblite volontè ak elèv k ap aprann. Sesyon yo se 45 minit atravè Zoom oswa yon èdtan edmi an pèsòn.

KESYON MOUN POZE SOUVAN

Nou gen tou de granmoun ak jèn volontè yo. volontè jèn yo dwe 14 ane ki gen laj yo nan lòd yo sèvi kòm volontè endividyèlman. Nenpòt moun ki poko 14 ane fin vye granmoun dwe gen yon paran oswa yon responsab prezan granmoun chak fwa sèvi kòm volontè nan youn nan opòtinite gwoup nou an.

Se règleman B1C pou yo leson patikilye volontè ak konsèy fèt nan sant nou an sou 75 Selleck Street. Nou pral detanzantan mande volontè yo ede nan kote patnè, ki gen ladan Lekòl Piblik Stamford, oswa nan yon koupe-sit pidevan pou ranmase lajan.

Fasilite nan yon lòt lòt lang ke angle pa obligatwa sòf si yon opòtinite espesyalman apèl pou li. Nou kounye a sèvi kliyan ki orijinal soti nan 56 diferan peyi se konsa Panyòl se pa sa yo mande yo.

Pifò nan volontè nou soti nan orijin varye ak li te gen yon background ansèyman li pa obligatwa. Ki sa nou mande se ke ou pale byen klè, byen fò ak tou dousman. Nou mande tou ke ou swiv estrikti klas ELL nou an avèk èd nan Gid ELL Pwofesè nou an.

Pafwa elèv nou pa gen dwa fè li nan sesyon leson patikilye yo deja pwograme yo. Menm si nou fè tout efò yo kowòdone ant kliyan ak volontè ka sa yo pral rive. Nou mande volontè nou rete fleksib epi ouvè a fè travay volontè ak lòt.

Kenbe tras de èdtan volontè se kritik. Nou pa sèlman apresye tan ou ak efò, men nou menm tou nou bezwen yon dosye sou èdtan sèvis pou nou ka aplike pou sibvansyon ki pral ede finanse nou.

Ou parye ou fè! dwe nenpòt ki lè ou depanse planifikasyon oswa òganize pou opòtinite volontè ou dwe louvri sesyon. Sa a gen ladan nenpòt ki lè te pase planifye leson, photocopie, elatriye

Yon fwa w ap enskri yo sèvi kòm volontè ou pral resevwa yon benefis chak mwa bilten ki gen enfòmasyon sou opòtinite aktyèl la. Ou ka kontakte tou Manadjè a Volontè dirèkteman pa Hamelin isit la yo nan lòd yo jwenn enfòmasyon sou nouvo opòtinite.

Ou ka ale nan sit pèsonèl Volontè ou pa klike sou Log nan bouton Orè ou yon tèt la nan paj sa a.

Pafwa nan kou volontè, yon volontè ka vin konnen detay sou istwa pèsonèl yon patisipan ki ka boulvèsan. Tande sou yon evènman twomatik nan lavi yon lòt moun ka jenere santiman tristès, enpuisans oswa kòlè e menm deklanche souvni sou evènman twomatik pase volontè a te ka fè eksperyans.

Pafwa nan kou volontè, yon volontè ka vin konnen detay sou istwa pèsonèl yon patisipan ki ka boulvèsan. Tande sou yon evènman twomatik nan lavi yon lòt moun ka jenere santiman tristès, enpuisans oswa kòlè e menm deklanche souvni sou evènman twomatik pase volontè a te ka fè eksperyans. [email protected] si ou bezwen sipò oswa ou ta renmen vire nan yon lòt opòtinite. Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon.

si ou bezwen sipò oswa ou ta renmen vire nan yon lòt opòtinite. Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon.

si ou bezwen sipò oswa ou ta renmen vire nan yon lòt opòtinite. Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon.

YOUTH VOLUNTEERS

si ou bezwen sipò oswa ou ta renmen vire nan yon lòt opòtinite. Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon. [email protected].
si ou bezwen sipò oswa ou ta renmen vire nan yon lòt opòtinite. Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon.

ELL VOLUNTEER:

si ou bezwen sipò oswa ou ta renmen vire nan yon lòt opòtinite. Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon.

YOUTH Group:

Antre nan gwoup volontè lekòl segondè nou an ki ap dirije samdi soti 11-12:30 pm. Enskri sèlman pou samdi ou disponib.

YOUTH AMBASSADOR:

Antre nan gwoup volontè lekòl segondè nou an ki ap dirije samdi soti 11-12:30 pm. Enskri sèlman pou samdi ou disponib. yon ranmase lajan pou patwone yon konkou, evènman, oswa kolabore ak B1C pou kreye pwòp pwojè volontè ou.

DEVWA CLUB:

Antre nan gwoup volontè lekòl segondè nou an ki ap dirije samdi soti 11-12:30 pm. Enskri sèlman pou samdi ou disponib. lendi jiska jedi soti 4:30-5:30 pm pandan ane lekòl la.

SUMMER PROGRAMS ak estaj:

Antre nan pwogram Lekti pandan ete oswa Matematik pandan ete nou yo. Opòtinite estaj ka vin disponib nan ete a oswa pandan ane lekòl la selon bezwen nou yo. Si w enterese mande enfòmasyon sou yon posiblite estaj, tanpri voye yon rezime, yon lèt kouvèti ak yon domèn pwogram ki enterese bay. [email protected]

ELL Bibliyotèk

Byenveni nan lang angle English Language Learning (ELL) bibliyotèk la!

Bibliyotèk la ELL se yon zouti kourikoulòm kreye nan pi bon pwofesè sipò nan Bati Yon Kominote. Li genyen ladan li Gid Kourikoulòm pou chak nivo nan ELL nan Building Youn Kominote ak objektif leson, gramè, vokabilè, ak materyèl pou chak jou nan semèn nan.

Anba a ou ka jwenn lyen dirèk nan la Kourikoulòm Gid katab yo wè sa ki ou pral anseye, ak nan Materials & Resources katab pou note ak aktivite.
Kesyon ak / oswa sijesyon pou nou? tanpri imèl [email protected]
CARPE DIEM,
Ekip la ELL!
Julie ELL

Mèsi a bèl volontè 2021 nou yo!

Ricardo Abad
Sara Elena Agudelo Duke
Dimanch Alban
Sophie Alcyone
Salome Alfaro
Angelo Alfaro
Debra Allen-Davis
Naomi Alvarado


Valeria Alvis
Maria Sol Anyosa
Carlos Arias vivan
Josephine Arias
Cyrus Arjomand
Jahan Arjomand
Banou Arjomand
Rico Arocha
Claudia Andrea Arrunategui
Katie Asness
Grace Asness
Madeline Azrak
Naomi Azrak
Judith Ban
Marilyn Barahona
Elize Barakett
nicole barrera
Baker Beck
Adair Beck
Lucy Belknap
Nidhi Bendre
Hanna Bengur
William Bennett
Martina Bernal
Jakub Bester
Isabella Biagini
Charlotte Black
Marjorie Black
Julia Blake
Clay Boehly
Zach Boehly
Jennifer Bonilla
Emma Boolbol
Susan Boria
Betsy Bowen
Sophie Brachet
Meg Broderick
Tancee Brodeur-Sassi
Jack Broide
Caroline Brooks
Emily Brown
Jacklyn Brzoska
Maritza Builes
Catherine bouche
Sou entènèt jwèt Grace Butler
Gabriella Caccire
Chloe Caliboso
Victor Calmon Coelho
Cristobal Calvanese
Coco Calvanese
Telma Camargo
Jacqueline Campbell
Isabella Caracciolo
Sofia Caracciolo
Julio Cardenas
Jack Carey
Lucas Carlson
Ana kanaval
Paula Carreno
Vanessa Carrillo

Isabella Caruso
Carlos Castillejo
Gareyng Castro Del Rio
Swaha Chakraborty
Jean Luc Charles
Kathy Chartier
Ashely Chavez
Avyont Choquette
Ron Claiborne
Nick Clark
Claudia Clarke
Leonel Restrepo
Elizabeth Compo
Cody Comyns
Ravi Conway
Eric Coppe
Bruno Coppe
Katarina Coppola
Camila Cordon
daniela kouwòn
Carsen Critchell
Valentina Cuccolo
Helen Culpepper
Naomi Cunningham
Abelardo Curdumi
Abigayil Kouchman
Mari Gypsy la

Bruno da Costa
Angeles baraj
Irene Damiani
Elena Dashi
Jack Davis
Jonatan Decker
Jennifer Degenhardt
Sophie Decker
Menna Delva
Anthony De Paz
Roma Desai
Patrick de Saint Aignan
Jose De Santiago Ramirez
Evan Devita
Heimi Diaz
Marianna Di Meo
Oswa Divon
Maya Doganaksoy
Christine Dorvil
Lik Dougherty
Anne Downey
Joel Dubon
Thomas Eberwein
Alex Errico
Campbell Essex
Cristian Estock
Bridgette Fallon
Alice Farber
Alex Farrier
Ronald Feng
Leslie Fermon
Eva Fitch
Evelyn Fitts
Bronwyn Fitzgerald
Elizabeth FitzPatrick
Alyssa Flanagan
Eliza Fogel


Jan Follis
Sofia Fontana
Will Forshner
Tess Fredette
Rondi Frey
Annabelle Futch
Sou entènèt jwèt Ellery Futch
Alexander Gajdadziev
Leighton Gajwani
Grace Galarza
Danyèl Gallo-Perez
Silvana Garbin
Catarina Gaspar
Kaitlin Genovese
Annie Genovese
Christopher Geotes
Edward Gerber
Marcelo Gigliani-Alcantarilla
Nicolas Gigliani-Alcantarilla
Mateo Gigliani-Alcantarilla
Steisy Gil
Christine Gilbert
Jose Gil Zalis
Julia Giventer
Roni Goldberg
Andrea Gomez
Madison Gordon
Zofia Grajski
Mayra fèm
Mike Grbic
Jeff Greenberg
Campbell Greene
Lore Gruenbaum
Shannon Guerra
Gemard Guery
Giselle Gutierrez
Emili Gutierrez
Caroline Guza
Maryan Guzman
Rodrigo Guzman
Lisa Haas
Jason Hall
Cesar Camilo Kam Benitez
Sarita Hanley
Tommy Heaton

Bryce Heaton
Tara Hellemann
Ben Helman
Mari Henderson
Catalina Hendricks
Diana Higuera
Dominique Hilaire
Harald Hille

Carolyn Hohl
Abby Holmstead
Belle Horwitz
Anders Hovstadius
Joyce Huang

Jozèf Ianelli
Mak Inglada
Evelyn Isaia
Ellie Isidro
Tommie Jackson
Eliot Jacobs
Judith Jelen
Elizabeth Jenkins-Sahlin
Patricia Jimenez
Clerin Jan
Mar Joosten
Laura Jordan
Camille Jordan
James Jordan
Christine Jordan
Gabrielle Joseph
Jayron Juarez
Maryann Èske
Mohin Kapadwala
Olivia Karanikolaidis
Jolie Karen
Amalia Kassaris

Barri Kaye
Sean Kelly
Barbara Kestenbaum
Bennett Klein
Hanna Klingbeil
James Knight
Leonel Restrepo
Alexandra Konstantinidis
Daphne Konstantinis
Gavin Bodies
Prathik Kosanam
Sarina Kulsakdinun
Sanskriti Kumar
Dylan Kur
Louis Kural
Mariel Laffan
Karla Lainez
Alexandra Lecher
Richard Lee
Austin Lehn
Lexi Leibowits
Katharine Leland
Morendah Lesperance
Juana Levano
Ruby Li
Tamra Lichtman
Mak Lingle
Robie Livingstone
Poppy Livingstone
Miguel Lopez
Trisha Lopez
Jessica Lopez
Jorge Lopez Aranguren
Eva Lopez Reyman
Evelande Louis
Tessa Loverro
Martin Lozano
Ricardo Lozano
Envite Lucero a
Chris Lucey

Jessica Luo
Amber Lynch
Keara Lyons
Mari Maarbjerg
Sydney Maier
Beatrice Maldonado
Francesca Maldonado-Vittar
Channing Malkin
Aven Mallie
William Malpica
Karina Mangru
Georgia Mann
Limyè Manzanares
Jeronimo Marsili
Lorenzo Marsili
Carrington Mattis
Judy McCann
Madeleine McCarthy
Collin McCollum
Matt McCooe

Clodagh McEvoy-Johnston
Adrian McMahon
Emily Meisler
Pedro Mendez
Lauren Meyer
Robert Miccarelli
Ryan Miceli
Gabe Michelangelo
Camila Miranda
Gaishi Miyazaki
Daniella Montero
Tessa Moore
Monica Moore
Alice Moore
Emily Morales
Santiago Morales
Isabella Morales
Patrice Morley
Shanmathi Muruganambi
Edward Nagler
Serra Nalbantoglu
Deniz Nalbantoglu
Will Newton
Emily Newton
Justin Norton
Ariela Nunez
Jack O'Callaghan
Jan O'Connell
Jack O'Connnell

Ella O'Meara
Matye Olea
Jairo Orjuela
Ashley Orozco
Irma Ortiz
Leonel Restrepo
Spencer Owen
Natalie Owsley
Charlotte Ozizmir
Finn O'Callaghan
Morgan O'Neil
Benjamin Packer
Shruthi Palaniappan
Jose Carlos Palomino
Arnold Brown
Leonel Restrepo
Pari Patel
Sofia Pendley
Doug Penn
Daniela Perez
Piacenza mwen an
Jeffery Pinaud
Daniella Pineda
Aura Pineda
Diana Pinta
Alessandra Pinto
Christina Pizzani
Jacklyn Pizzella
Fiona Pouvwa
Riya Punjabi
Maxwell Raabe
Karen Raidt
Yazmin Ramos
Kiran Rao
Sheetel Raut
Victoria Razhanskiy
Jack Reed
Jane Renaud
Melissa Reyes
Petèt Reyes
Bobbie Rich
Cady Ridall
Arisleyda Riehl
Leonel Restrepo
Augustine Rissola
Peggy Rivage-pou kont li
Valentina Rivano
Cesar Rivera
Sasha Rivera
Lexi Roberts
Edgar Robles
Carmen Rodriguez
Magda Rodriguez
Alexa Romboli
Juliana Romeo
Katherine Romero
Edward Romeyn
Nick Rosenstadt
Anne Ross
Jennifer Rowling
Mak Rubenstein
Allison Ruilova
Lilian Ruiz
Holly Russell
Jozèf Russo
Sue Rutz
Maggie Ruvinsky
Lucia Saavedra
Cathy Sacks
Annie Saekang
Melina Salami
Tara Sally
Sylvia Samardzija

Catalina Samper-Horak
Samantha Samuel
Carla Sanchez
Maria Isabel Sandoval
Fernanda Sandovalin
James Sassi
Jilyèt Savarino
Andre gade
Gloria Schell
Bob Schultz
Zoe Schwartz
Sophie Black
Kara Sciglimpaglia
David Sealy
Samantha Secora
Spencer an sekirite
Spencer Segura Jr.
Aneri Shah
Meera Sharma
Patrick Shaw
Grace Shepard
Wozo siyatè
Kretyen Silva
KC Simmon
Avery Sleeper
Emilia Smithies
Monica Smyth
Nicholas Socci
Tahmeed Solaman
Ava Solenne
Lorrie Solonynka
Mary Sommer Sandak
Elen Sotzing
Swati Sriram
William Stallings
Bart Steinfeld
Jack Stemerman

Charlie Stemerman
Samantha Stevens
Walter Stewart
Gavin sispann
Riley Susser
Jolanda Sutherland
Patricia Swigart
Baldwin Tang
Emily Tang
Edwin Tang
Elisa Taylor
Priyanga Thangamariappan
Julie Thiele
Birgit Townley
Jwèt Michael
Alex Troyb
Jeff Youn
Priyanka Umamaheswaran
Sofia Urbina
Nicole Urquiaga
Lance Uymatiao
Chelsea Valdez
Roxana Valdivia
Ana Valdivia
Laxmi Vallury
Ana Valverde
Robert Vargas
Vize Velasquez
Maria Velasquez
Alexis Velez
Giselle Vigil
Roy Villagomez
Francesca Vivanco
Kathleen Walsh
Vivian Wang
Casey Warble
Sydney Watchmaker
Diana Wawrzonkiewicz
Ellison Weiner
Chris Whitney
Syèl Wilber
Stacey Williams
Alexander Williams
Max Williams
Nicholas van
Lily Windsor
Arthur Wit
Kate Wolters
Kathryn Xia
Rocio Yanez
Whitney Yip
Roja Yousuf

Benjamen Yu
Rida Plis
Leonel Restrepo
Tony Zhu
Dante Zimmerman
Saskia Zimmerman
Victoria Zucco

Tanpri eskize nenpòt erè oswa omisyon.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt