Ale nan kontni

Nou rekonesan ke ou te pran opòtinite sa a fè yon diferans nan lavi yo nan vwazen ou yo ak kominote nou an, epi yo pwofondman rekonesan pou sipò ou.

Kado ki dediktib sou taks yo ka bay Building One Community nan plizyè fason:

Tanpri fè chèk ou yo peyab nan Building One Community epi poste yo ansanm ak Don Fòm Mail-an rive nan 417 Shippan Ave, Stamford, CT 06902.

Pou transfere sekirite nan Building One Community elektwonikman, tanpri kontakte Elena Perez Moreno, Direktè Devlopman ak Relasyon Eksteryè, nan [email protected]. L ap ba w enfòmasyon sou kont ak # DTC w ap bezwen bay koutye w la. Sekirite yo pral transfere dirèkteman nan kont Building One Community nan Fidelity Investments.

Kontribisyon ou nan Building One Community ka elijib pou yon kado matche nan men patwon ou. Gen kèk konpayi ki pral double oswa menm trip don ou an. Gade si yo fè isit la.

Ou ka kontakte depatman Resous Imèn konpayi w la tou pou w aprann sou pwogram kado matche w la. Voye papye Matching Gift nou an (anplwayè w la bay) ak kado w la. Nou pral sètifye ke nou te resevwa don ou epi retounen nenpòt materyèl ki nesesè bay patwon ou. Tanpri imèl nou si ou gen nenpòt kesyon sou kado Matching.

Atravè bay planifikasyon, ou kapab asire ke imigran yo ak fanmi yo nan kominote w la pral gen opòtinite transfòmasyon pou yo reyisi pandan plizyè ane k ap vini yo. Anvan w fè yon kado eritaj, nou rekòmande pou w konsilte avoka w oswa konseye taks ou pou w jwenn konsèy. Pou aprann plis oswa pou enfòme Building One Community sou entansyon ou, tanpri kontakte Elena Perez Moreno, Direktè Devlopman ak Relasyon Ekstèn, nan [email protected].

Fè makèt sou entènèt ou fè chak jou ka tradwi an dola reyèl pou bati yon kominote! Chwazi nou kòm charite ou pi pito ak AmazonSmile ak GoodShop epi nou pral resevwa yon pousantaj nan acha sou entènèt ou - san okenn frè siplemantè pou ou!

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt