Ale nan kontni
Copy of Copy of SDP Certificate Sample (1)

Nou kontan anpil ak patisipasyon ak sipò pou nou 10yèm Anyèl Dejene Benefis Prentan! Mèsi a prèske 600 patnè, volontè, patisipan yo, sipòtè, manm estaf yo, ofisyèl eli yo, ak lidè kominotè yo ki te kontribiye ak asiste - se te yon evènman dinamize ak enspirasyon.

Pwogram nou an te prezante Oratè prensipal Paula Garay, DHSc., Direktè Inisyativ Sante Fanm pou OPTIMUS Healthcare, ak yon ansyen imigran san papye ki soti Chili.

Doktè Garay te pataje avèk kouraj lapenn, chòk, ak difikilte ki vini ak kòmanse yon lavi nan yon nouvo peyi, pandan y ap demontre tou pèseverans enkwayab nan vwayaj li pou vin yon sitwayen ak pwofesyonèl swen sante.

Pou jwenn tout skoup sou Benefit Breakfast la, klike sou LA pou li piblikasyon laprès nou sou evènman siksè sa a!

Yon remèsiman espesyal sipòtè bonè bonè nou yo

B1CLogo_tansparent

Lidèchip Sponsor $20,000+

Bruce & Linda ko

Prezante Sponsors $15,000 +

SARITA & Greg Hanley

Fondasyon Inisfad la

Jose Luis Zepeda & Sara

Diamond Sponsor $10,000 - $14,999

Teknoloji bilding ak tè (BLT)

Anne Downey & Ken Wiegand

Fondasyon Walter Kann

Kevin & Sally MacGuire

Neuberger Berman

Stamford Sante

Platinum Sponsor $5,000 - $9,999

Anonim

Susan & William Adamsen

Sonia Alcantarilla-Medina &
Marcelo Gigliani

Jane Carlin & Ben Gifford

Maryann Èske

Jill & Miguel Patricio

Pitney Bowes

Gold Sponsor $2,500-$4,999

Avangrid Renouvelables

Belinda Badcock

Cannell & Co., Inc.

Federasyon Panyòl

Belle Horwitz & Jon Weiner

wa lavil la

John Lane - Nan memwa Hana

Mari Maarbjerg

Ann Mandel

Gwo David Martin

Fondasyon Nellie Mae

Rev. Ted Pardoe

Oscar & Maria Sandoval

Andrew Schau & Madeline Turci

Wofsey, Rosen, Kweskin & Kuriansky, LLP

Silver Sponsor - $1,000-$2,499

Anonim

Anka Badurina & Roberto Sobrino

Aldo & Amy Cabrera

Eilish Collins Main

George Cooke

Mak & Angeles Dam

Bibliyotèk Ferguson

Fox & Fox, LLP

Holland & Knight, LLP

M&T Bank

Morgan & Betsy Mitchell

Legliz Presbyterian Noroton

OPTIMUS Swen Sante

Cathy & Rich Ostuw

Arisleyda Riehl

Everett & Sally Schenk

Stephen & Laurie Sinacore

Mary Sommer & Jay Sandak

Gwoup la estrateji, LLC

United Paran ak Elèv yo

Mirellise Vazquez & Thomas Birmingham

Hon. Terrie & Jay Wood

Chrome Sponsor - $500-$999

Bank amalgam

Berkowitz & Hanna, LLC

Wendy & Jason Block

Carmody, Torrance, Sandak & Hennessey, LLP

Jude Coard, Ptr. - Citrin Cooperman Advisors LLC - Berdon Advisors LLC

Leonel Restrepo

Premye Bank Konte

Chris & Marie geotes

Andrew & Paula Hanson

Stephen J. Hoffman

Catalina & Ivan Horak

Carolina McGoey

Tony & Caroline Murray

Pat & David Nelson

Nouvo Kontra Sant

Bernie Park

Meredith & Eric Reuben

Cynthia & John Keith Russell

David Smith & Sonya Singh-Smith

Anne Wichman

Ellen Williams & Andrew Schultz

Arthur & Leigh Wit

Sponsor an Bwonz - $250-$499

Susan ak Suresh Bhirud

Betty Brennan

Patricia Conklin Thompson

Patrick Dunleavy

Eastern Land Management, Inc.

John & Myra Graubard

Carole Greenberg

Nicole Heath

MariCarmen Losada

Josie Merck

Susan S. Mirza

Lisa & Grant Silver

Kathleen & Michael Walsh

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt