Ale nan kontni

Apeprè mwatye nan elèv Stamford yo se Panyòl. Epi distri lekòl la ap konsantre sou fason pou yo rive jwenn paran yo.

Stamford Advocate Article 11.28

Stamford Advocate Pa Ignacio Laguarda

STAMFORD - Jenny Canepa pa t 'kapab kenbe emosyon li pandan yon dènye reyinyon konsèy lekòl la.

Manman yon etidyan Lekòl Piblik Stamford ki fèt nan Ekwatè a toujou ap lite pou l konprann ak pale angle, se poutèt sa li te kontan wè distri a bay yon tradiktè ki pale Panyòl atravè aplikasyon Zoom sou entènèt la pou reyinyon vityèl yo.

Se te premye fwa li te kapab jwenn enfòmasyon enstantane sou distri lekòl la tradui an panyòl.

"Se te pi bon eksperyans nan lavi mwen," li te di an Panyòl pandan yon reyinyon nan fen mwa oktòb la. “Antanke paran, se fason pou w patisipe. Se te tankou yo te retire yon bandaj nan je nou. Se te tankou yo te kapab pale epi kraze silans nou te twouve nou an.”

Menm jan ak Canepa, anpil paran ki pale Panyòl nan Stamford te oblije navige nan sistèm lekòl la ak yon ti kras konpreyansyon nan lang angle a oswa sistèm edikasyon Ameriken an.

Pandan se tan, popilasyon an panyòl nan elèv yo kontinye ap grandi, ki reprezante prèske mwatye nan tout elèv aktyèl la.

Scroll nan tèt