Ale nan kontni

Viktwa Trump soulve enkyetid pou minorite Stamford yo

Stamford Defansè

10 novanm 2016

Stamford Advocate te fè entèvyou ak Catalina apre rezilta eleksyon yo te vini.

"Moun yo jis vini ak figi vrèman long, ak dlo nan je, mande sa ki pral rive," te di. Catalina Horak, direktè egzekitif Neighbor’s Link, a òganizasyon Stamford ki bay resous pou imigran yo.

Fanmi yo pè, li te di.

"Sa a se yon pwoblèm trè reyèl nan kominote sa a," li te di. "Li pa vin pi reyèl pase sa a."

Apre viktwa Trump la, Horak te di premye imèl li te bay Sipèentandan Lekòl yo Earl Kim. Li rele tou Majistra David Martinbiwo a ak la Stamford Depatman Lapolis.

"Mesaj nou an se ke plis pase tout tan antanke kominote nou bezwen reyini ansanm ak demontre konpasyon ak trete youn ak lòt ak respè," Horak te di.

Scroll nan tèt