Ale nan kontni

Efè pozitif alontèm nan patenarya fleksib

B1C Steam-48

Pa Corinne Flax

Finansman se yon pwoblèm ijan pou nenpòt òganizasyon ki pa fè pwofi. Istwa fason patenarya B1C ak Bruce te finanse se yon egzanp panse kreyatif ak fleksib ki nesesè pou yon patenarya alontèm. Okòmansman, Bruce te peye pou pwogram yo te fèt nan B1C epi li te itilize lajan entèn pou pwomnad anyèl la. Nan dezyèm ane patenarya a, B1C ak Bruce te aplike pou yon sibvansyon nan men Generation Innovation epi yo te resevwa finansman pou apre lekòl STEAM Club la. Finansman sa a te pwolonje nan twazyèm ane patenarya a akòz pandemi COVID-19 la. Kòm patenarya a te antre nan katriyèm ane li, B1C te pran responsablite fiskal la, li te ekri Club STEAM la nan bidjè anyèl li. Malgre ke tou de òganizasyon yo kontinye chèche sous finansman nan lavni, li enspire konfyans yo konnen ke tou de manm egalman valè patenarya a.

Scroll nan tèt