Ale nan kontni

Filè Sekirite Manje yo tansyon anba Meltdown Ekonomik

I-TEAM Connecticut Health

People wait outside of the 164 Wilson Food Pantry for their numbers to be called. The pantry is part of the Wilson Memorial Church of God in Christ. -Photo by Melanie C Stengel

Pa Peggy McCarthy

Pi lwen pase gwo fò tou won biwo briyan yo ki bay sou I-95 nan Stamford ak bato plezi ki frekante marina vil la, dè milye rezidan vil yo ap lite ak grangou, yon sitiyasyon ki vin pi grav pa pandemi an.

Bezwen manje grav nan Stamford, ki gen plis ka COVID-19 nan Connecticut, reflete ijans manje leta ak nasyonal ki te lakòz yon dosye chomaj. Konfòm ak eksperyans nasyonal la, rezidan Latino ak nwa yo, ki genyen anviwon 40% popilasyon vil la, ap pran COVID-19 nan yon fason disproporsyonel epi yo pèdi travay ki pa gen anpil salè. Latino yo genyen 26% (33,000) nan popilasyon Stamford la, nwa yo 14% (17,000).

Scroll nan tèt