Ale nan kontni

B1C ede ranpli aplikasyon "Children's Tax Refund 2022".

Anka La Voz

Pa Maricarmen Godoy - Vwa Panyòl nan Connecticut

STAMFORD.- Aplikasyon pou Ranbousman Taks pou Timoun yo, ki sipòte pa Gouvènman Connecticut, disponib sou sitwèb DRS la oswa ou ka ale nan òganizasyon Building One Community (B1C) pou ede w ranpli fòm nan nan de kote li yo: 417 Shippan. Avenue Lendi jiska Vandredi soti 8 am jiska 7 pm, Samdi ak Dimanch soti 9 am jiska 5 pm (premye etaj sèlman), oswa tou nan 75 Selleck Street Lendi jiska Vandredi soti 8:30 am jiska 1 PM ak Samdi soti 10 a 1: 30 PM. Jou 20 ak 27 jiyè epi ou ka rele pou yon randevou nan (203) 674-8585.

Ranbousman Taks sou Timoun, ki te otorize pa Asanble Jeneral Connecticut la epi ki te siyen an lwa pa Gouvènè Ned Lamont, gen entansyon ede fanmi ki gen timoun ki abite nan Connecticut, pou yon ranbousman taks $250 dola pou chak timoun jiska yon maksimòm twa timoun, sa vle di: 750. Anvan w soumèt yon fòm ou ka fè dirèkteman sou Entènèt oswa ou ka ale nan Building One Community (B1C) pou ede w ranpli aplikasyon an.

Aplikasyon pou Ranbousman Taks pou Timoun yo disponib sou sitwèb DRS a apati 1ye jen 2022, epi yo dwe resevwa tout aplikasyon yo anvan 31 jiyè 2022. Nenpòt aplikasyon ki resevwa apre 31 jiyè 2022 yo pral konsidere an reta epi yo p ap aksepte.

Gouvènè Lamont ak Asanble Jeneral la te kreye Ranbousman Taks sou Timoun Connecticut 2022 nan kòmansman ane sa a epi li bay kontribyab yo yon ranbousman taks leta ki rive jiska $250 pou chak timoun ak yon maksimòm twa timoun.

Nenpòt rezidan Connecticut ki fè reklamasyon pou omwen yon timoun depandan ki gen laj 18 an oswa pi piti nan deklarasyon taks sou revni federal 2021 yo ka elijib.

Scroll nan tèt