Ale nan kontni

Yon Lèt Sipò Defansè pou Kominote Imigran an

Pou editè a:

Nou te lapenn anpil lè nou li atik ki nan paj youn nan edisyon 16 out ou a konsènan akizasyon kont Building One Community. Nou se imigran tèt nou, epi defann kominote imigran nan Stamford.

Nou ta renmen ale nan dosye nou di ke nou te pase plizyè santèn èdtan nan Building One Community pandan plizyè ane depi li te louvri, epi nou te travay ni andedan ni deyò Sant lan ak anpil nan travayè Stamford yo, epi pa janm, janm wè oswa tande pale de nenpòt konpòtman anplwaye B1C oswa volontè ki sanble ak sa ki te swadizan ansyen anplwaye a ki fè referans a nan atik ou a.

Nan eksperyans nou, ak nan eksperyans anpil lòt imigran ke nou te travay avèk yo nan kominote a, Building One Community te yon bèl kote kote imigran yo jwenn pi bon sèvis yo epi yo trete yo jantiyès ak respè.

Nou espere ke ou pral swiv atik sa a, apre yo fin envestige plent CHRO a, pou B1C yo jistifye, epi yo retabli repitasyon ekselan.

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Sensèman,

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Ana Badash Rosa Colon

Rosemary Filgueiras Roberto Colon

Eva Padilla Audrey Camino

Edvin Ramirez Cecilia Rios Timoun

Maria Sandoval Angeles Dam

Maria Millan Michael Hernandez

Antonia Better-Wirz Gloria Finn

Leonel Arenas Afranio Araujo

David Yika Mike Meyer

Mercedes Nacarino Roberto Aveiro

Maria Sol Yika Beatrice Chodosh

Jennie Kogan Carla Esquivel

Scroll nan tèt