Ale nan kontni

Temwayaj ki soti nan Ofisyèl eli nou yo

“Building One Community se yon òganizasyon endispansab ki bay asistans vokasyonèl, legal, langaj ak anpil lòt fòm pou imigran ki soti nan tout domèn. B1C amelyore lavi plizyè milye vwazen nou yo e li travay chak jou pou ede kèk nan moun ki pi vilnerab ak enkyete nan kominote nou an.

- Depite Jim Himes


“Vil Stamford gen anpil chans pou l genyen yon ajans tankou Building One Community ki ofri sèvis ki nesesè pou moun ki pi bezwen yo. Depi 2011, Building One Community ap travay ak kominote imigran yo, gouvènman vil la ak lòt moun pou fè lavi moun k ap viv isit la pi bon. Li ta malere si yon sèl plent san envestigasyon ak san fondman ta voye yon lonbraj sou òganizasyon sa a ki gen anpil respè ak byen konsidere. Moun ki konnen Building One Community ak jesyon li yo konnen fason pwofesyonèl ak swen yo trete tout moun y ap sèvi yo.”

- Majistra vil Stamford David R. Martin

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt