Ale nan kontni

Temwayaj ki soti nan Ofisyèl eli nou yo

“Building One Community se yon òganizasyon endispansab ki bay asistans vokasyonèl, legal, langaj ak anpil lòt fòm pou imigran ki soti nan tout domèn. B1C amelyore lavi plizyè milye vwazen nou yo e li travay chak jou pou ede kèk nan moun ki pi vilnerab ak enkyete nan kominote nou an.

- Depite Jim Himes


“Vil Stamford gen anpil chans pou l genyen yon ajans tankou Building One Community ki ofri sèvis ki nesesè pou moun ki pi bezwen yo. Depi 2011, Building One Community ap travay ak kominote imigran yo, gouvènman vil la ak lòt moun pou fè lavi moun k ap viv isit la pi bon. Li ta malere si yon sèl plent san envestigasyon ak san fondman ta voye yon lonbraj sou òganizasyon sa a ki gen anpil respè ak byen konsidere. Moun ki konnen Building One Community ak jesyon li yo konnen fason pwofesyonèl ak swen yo trete tout moun y ap sèvi yo.”

- Majistra vil Stamford David R. Martin

Scroll nan tèt