Ale nan kontni

Prim TCF Sibvansyon pou lokal nonprofit yo

Fon Kominotè Darien

b1c-janet-king-tcf-lisa-haas-tcf-anka-badurina-ed-building-one-community-ivonne-zucco-workforce-development-director-boc_orig

San bi likratif lokal k ap resevwa gwo sibvansyon TCF yo se: Abilis, Americares Free Clinics, Building One Community, Carver Center.... ak Stamford Cradle to Career. Anplwaye TCF ak volontè lokal ki resevwa fòmasyon yo byen egzamine chak san bi likratif ki resevwa yon sibvansyon, pou asire ke kontribisyon donatè yo afekte kote yo pral gen pi gwo benefis.

Scroll nan tèt