Ale nan kontni

Stamford Teacher of the Year ale nan 'superhero' edikatè Turn of River Elba Sims

elba_press section

Pa Defansè Stamford/ Ignacio Laguarda

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

STAMFORD — Edikatè Turn of River Middle School Elba Sims dènyèman te nonmen pwofesè Stamford pou ane a.

Sims dirije klas Nouvo Arive, ki bay elèv ki nouvo nan peyi a. Sal klas li a gen ladann elèv ki soti nan plizyè peyi.

"Nan onore Elba Sims, komite a te rekonèt li kòm yon pwofesè devwe, konpasyon, ak enspirasyon ak yon manm pasyone ak angaje nan kominote li a," li yon nòt pou laprès nan Lekòl Piblik Stamford. “Yo konpare li ak yon sipè ewo, k ap anseye otan 20 etidyan Nouvo Arive, ki te pale jiska uit lang diferan, alafwa. Sal klas li a se yon espas ki an sekirite ki ranpli ak tablo anrichi, vizyèl, vokabilè, ak lanmou.”

Scroll nan tèt