Ale nan kontni

Gwoup Stamford òganize fowòm imigran anvan prezidans Trump

Stamford Defansè

18 novanm 2016

screen-shot-2016-11-21-at-16-11-11

Pa Liz Skalka

STAMFORD — Yon reyinyon òganize pa yon vil san bi likratif pou soulaje laperèz nan kominote imigran an apre Donald Trumpeleksyon pou prezidan ameriken an te atire yon gwo foul moun nan Lendi.

Reyinyon an te gen ladann reprezantan ki soti nan Stamford Depatman Lapolis, Sipèentandan Lekòl yo Earl Kim ak ofisyèl eli yo, ki te di imigran nan Stamford ta dwe santi yo an sekirite ak sipò, kèlkeswa estati yo.

"Mesaj la se te nou se yon kominote inifye ki akeyi ak bay valè imigran yo ak divèsite, e pa gen anyen ki chanje nan Stamford apre eleksyon yo," te di. Catalina Horak, direktè egzekitif Neighbor's Link, òganizasyon ki te òganize evènman an.

Scroll nan tèt