Ale nan kontni

Neighbors Link Stamford ap resevwa sibvansyon Neighborhood® Builders

Neighbors Link Stamford te nonmen moun k ap resevwa sibvansyon Bank of America 2015 Neighborhood Builder®.

Yo te rekonèt òganizasyon san bi likratif ki baze nan Stamford pou travay li nan bay rezidan imigran yon seri sèvis ki edike, pèmèt yo ak anplwaye yo nan nouvo kominote yo ak yon sibvansyon $200,000 nan finansman fleksib.

Scroll nan tèt