Ale nan kontni

Limen yon dife prim 2022

Light a Fire

Pa Greenwich Magazine

ENSPIRASYON
"Mwen te gen anpil chans pou m te ale nan yon lekòl segondè ki gen anpil resous," di Saskia Zimmerman, yon rezidan Darien, yon Ameriken premye jenerasyon. “Paran mwen te imigre [manman l soti El Salvador ak papa l Oland] Ozetazini, epi yo te travay di anpil pou ban m pi bon edikasyon posib nan men yo. Mwen te gen opòtinite pou m pran klas difisil [nan Darien High School], pou m aprann jwe violon, kloti, epi patisipe nan anpil klib ak aktivite ki pa nan kourikoulòm. Se pa tout moun ki gen bon chans. Se poutèt sa mwen te travay ak timoun imigran nan Building One Community (B1C) paske yo ta dwe gen menm opòtinite sa yo tou.” Timoun B1C sèvi yo, yon òganizasyon ki konsantre sou siksè entegrasyon imigran yo ak fanmi yo, ale nan lekòl ki souvan pa gen resous Saskia te benefisye yo, epi konnen sa te enspire l pou l fè yon diferans.

KOURAJ AN AKSYON
Pandan lekòl segondè, Saskia te sèvi kòm volontè lè l te ofri leson akademik ak leson violon, epi li te dirije yon Club Devwa tou. Ete pase a, li te devlope yon ete STEAM Club pou timoun ki gen laj lekòl primè nan B1C.

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Scroll nan tèt