Ale nan kontni

Lamont Tours ajans Stamford yo gade chanjman nan direksyon soulajman koronavirus

Stamford Defansè

Screen Shot 2020-06-05 at 9.37.44 AM

Pa David Fierro

STAMFORD — Nan yon jou kote yon nouvo rapò te revele vrè vilnerabilite popilasyon minorite yo nan COVID-19, Gouvènè Ned Lamont te fè yon toune nan Stamford Building One Community Vandredi pou wè ki jan òganizasyon san bi likratif la te redefini misyon li ak sèvis li bay imigran yo. kriz kowonaviris.

"Building One Community pran swen yon popilasyon ki te bay anpil tounen nan kominote a tout tan," Lamont te di. "Kounye a, yo gen bezwen pwòp yo epi Building One Community ap ede yo."

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt