Ale nan kontni

Imigran Jistis Kò ANONSE 2019 Kominote Fellows

Yahoo Finans

20180912_IJC_dinner_0145

Katòz gradye kolèj yo chwazi pou Fellowship selektif pou reprezante imigran ki pa gen anpil revni

NEW YORK, 12 jen 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kò Jistis Imigran (IJC), premye pwogram bous peyi a ki dedye nèt pou satisfè bezwen imigran yo pou yo jwenn bon jan kalite asistans legal, te anonse jodi a klas Fellowship Kominotè 2019 li a. Gwoup seleksyone sa a ki gen talan ak pwomès dènye gradye kolèj yo pral bay tès depistaj legal endividyèl ak reprezantasyon nan aplikasyon benefis imigrasyon nan kominote imigran ki pa gen desèvi, k ap sèvi kòm premye sekouris nan pwogram IJC la.

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt