Ale nan kontni

Dè santèn ranmase nan Greenwich pou pwotestasyon lapè nan règleman imigrasyon Trump nan

Tan Greenwich

Screen Shot 2018-07-05 at 2.49.38 PM

Pa Jo Kroeker

GREENWICH — Apeprè 400 moun te rasanble devan Greenwich Town Hall pou pwoteste kont separasyon fanmi k ap fèt sou fwontyè a nan youn nan anviwon 700 rasanbleman “Fanmi yo fè pati ansanm” ki te fèt nan tout peyi Samdi pou denonse politik la.

Pwogram lapè a, ki te òganize pa Indivisible Greenwich, te prezante sa manm fondatè Joanna Swomley te rele yon mozayik oratè: Senatè Ameriken Richard Blumenthal, D-Conn; direktè egzekitif Stamford’s Building One Community; yon sikoterapis; yon pastè metodis; yon reprezantan nan Sinagòg Refòm Greenwich la; ak yon reprezantan Komite Vil Demokratik la.

Evènman jete lank la te dewoule nan Washington, D.C., ak plis pase 100 òganizasyon, tankou ACLU, Amnisti Entènasyonal, Indivisible ak MoveOn te reyini ansanm pou atire atansyon sou politik zewo tolerans administrasyon Trump la ki mande pou lajistis tout moun ki antre ilegalman nan peyi a. Prezidan ameriken an, Donald Trump, te siyen yon lòd egzekitif semèn pase a pou mete fen nan politik separe timoun ak paran yo lè yo travèse fwontyè ameriken an. Solisyon li se kounye a kenbe fanmi yo ansanm, ak tantativ kounye a kòmanse reyini fanmi yo deja separe.

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt