Ale nan kontni

Òganizasyon san bi likratif Fairfield County diskite sou fason pou ogmante enfliyans yo

Lè a

Pa R.A. Schuetz

NEW CANAAN — Plis pase 130 travayè san bi likratif ki soti nan tout Konte Fairfield te rasanble nan Farms Grace etere yo nan Jedi maten pou Jounen Defans, yon evènman ki te òganize pa Fondasyon Kominotè Fairfield County a.

Pandan yon ti repo ant sesyon yo, Craig Glover, Direktè Jeneral Sant Sante Kominotè Norwalk, te bay foul la souke tèt li.

"Mwen panse ke chak san bi likratif isit la te enkyete sou finansman nan kèk pwen nan ane ki sot pase a," li te di.

Anplis pwoblèm bidjè nan nivo eta a, òganizasyon san bi likratif yo te oblije fè fas ak chanjman politik yo nan nivo federal la.

"Mwen panse ke li fasil pou yon moun nan Washington di nou pral fè chanjman nan pwogram koupon pou manje a," Glover te di kòm yon egzanp sou kalite chanjman nan politik ki ta ka afekte yon gwo kantite moun ki san bi likratif sipòte. Lè yo travay ansanm, òganizasyon san bi likratif yo ka tou de pataje resous yo nan fè fas a bidjè pi sere epi fè tande vwa yo nan Hartford ak Washington.

Scroll nan tèt