Ale nan kontni

Ewo Kominote: Bati yon sèl kominote

Reprezantan Eta Matt Blumenthal

d5fd08b5-9dd1-43cc-a8ea-03ee9b71303f

Pandan moman kriz, kominote nou an reyini ansanm. Moman sa a pa gen okenn eksepsyon. Pandan tout Stamford ak Darien, moun ak òganizasyon yo te monte pou ede rezidan parèy yo tankou pa janm anvan. Yo merite rekonesans ak rekonesans nou. Pou sa, semèn pase a, nou te kòmanse kolekte nominasyon zanmi ak vwazen ki pral pi lwen pase ede lòt moun.

Mwen fyè pou m prezante w premye "Ewo Kominote" nou an: Building Youn Kominote. Building One Community se yon òganizasyon san bi likratif ki te dirije pa Catalina Horak ak Anka Badurina ki bay yon sant kote imigran nan zòn Stamford yo ka resevwa sèvis enpòtan—sa ki ede yo ak vwazen ki pa imigran yo travay ansanm pou fòje yon kominote ki pi solid. Building One Community ofri volontè yo ak òganizasyon patnè kominotè yo yon kote ki an sekirite, akeyan pou ofri eksperyans yo ak ekspètiz yo bay imigran lokal yo, pèmèt moun aprann youn nan men lòt, epi asire bezwen yo satisfè yo.

Scroll nan tèt