Ale nan kontni

'Kominote reponn apèl la:' Greenwich-Stamford fon ede vwazen yo pandan epòk COVID

Greenwich Times

AC

Pa Tatiana Flowers

GREENWICH - Yon inogirasyon rasanbleman ijans pou ranmase lajan, ki te kreye pou satisfè bezwen manm kominote lokal yo ki pi sevèman afekte pa pandemi COVID-19 la, te ranmase prèske $60,000.

Kanpay Help A Neighbor, ki te kòmanse nan fen mwa mas atravè yon patenarya Greenwich Time ak Stamford Advocate ak kat ajans sèvis imen nan zòn nan, te ede 83 moun ak fanmi ki te gen difikilte pou yo peye pou nesesite debaz yo — tankou manje, rad, lwaye, sèvis piblik ak gadri pou timoun - pandan pandemi an.

Moun k ap resevwa lajan yo se kliyan Family Centers, Domus, Person to Person and Building One Community.

Scroll nan tèt