Ale nan kontni

Bati yon kominote pou òganize yon Fwa Sante GRATIS pou Imigran yo

hlthfr

Pa Bati yon Kominote/ Patch la

Building One Community, Center for Immigrant Opportunity (B1C) —Y ap disponib yon varyete sèvis sante GRATIS ak konsèy pratik sou swen sante jeneral nan kad “Jounen Sante”, yon evènman Building One Community epi ki patwone pa Community Health. Center, Inc. nan Stamford.

Evènman an ap fèt Jedi 22 jen, soti 9 è a.m. rive 3 p.m. nan Building One Community, 417 Shippan Avenue nan Stamford.

Popilasyon imigran Stamford yo pral kapab jwenn aksè nan sèvis medikal ak dantè enpòtan GRATIS. Sèvis yo ofri yo ap genyen ladan yo:

  • Netwayaj dantè
  • Tès tansyon
  • Koupe cheve gratis ak yon kwafur pwofesyonèl ak kwafè
  • Tès VIH ak Epatit C
  • Depistaj vizyon
  • Opòtinite enskri pou pwoteksyon Swen Sante Husky pou laj 12 ak mwens
Scroll nan tèt