Ale nan kontni

Bati yon kominote sanble yo devlope lidèchip fè yon enpak gras a enpak Fairfield Konte Grant Misyon Nwayo

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Akòde sibvansyon pou pouse fòmasyon anplwaye yo pou prepare òganizasyon an pou kwasans rapid

Stamford, CT - Ekip Kominote Building One a kapab espere yon nouvo pwogram fòmasyon lidèchip konplè pou kòmanse ane sa a, gras a yon sibvansyon $ 50,000 ki soti nan Konte Impact Fairfield.

"We are incredibly grateful to Impact Fairfield County for this opportunity! Our team has been working around the clock to support a vulnerable community during the current Pandemic. We can't wait to see our team continue to flourish and develop important skill sets to make significant contributions to our community," said Catalina Horak, Executive Director.

Kòm tranzisyon B1C soti nan yon jenn òganizasyon ak kwasans ekstrèmman rapid nan yon òganizasyon ki gen matirite ak dirab, yo kounye a se plis pase tout tan angaje nan kreye yon kilti nan aprantisaj ak devlopman lidèchip. Sibvansyon jenere sa a pral kreye yon nouvo fondasyon devlopman pwofesyonèl pou chak manm estaf B1C la.

In partnership with The Strategy Group LLC, led by nonprofit strategy expert Debra Hertz, B1C will work with staff on multiple levels, from executive to line staff, to develop highly competent and ethical leaders with advanced knowledge and skills in nonprofit management. This 24-month leadership development program will define and sustain a culture of learning and professional development, cultivate strong internal leadership, and be an investment in the social sector by preparing future leaders.

"The entire staff is thrilled to be part of a new leadership training program. We have a lot of work ahead of us as we battle COVID-19 issues. Leadership development for all team members is more important now than ever before," said Anka Badurina, Senior Program Director.

Chak manm ekip nan B1C gen yon background kilti rich, ofri pèspektiv inik, epi fè kontribisyon valab. Yo kontan pran avantaj de fòmasyon plis pwofesyonèl pou sipòte tout efò yo e yo kontinye fè yon enpak pozitif sou kominote imigran ki pi laj la.

Konsènan Konte Enpak Fairfield
Konte Enpak Fairfield (IFFC) te fonde an 2015 pa Wendy Block ak Vicki Craver e li baze sou modèl nasyonal enpak 100 nan bay kolektif. Objektif la se te ranmase omwen 100 fanm nan zòn nan pisin kontribisyon yo nan fè siyifikatif envestisman filantwopik nan lokal ki pa Peye-. Jodi a, Enpak FFC gen anpil 243 manm ak konte.

Now in its fifth year of giving, Impact FFC is poised to surpass $1 million in grant funding, including eight $100,000 Impact FFC Grants to local nonprofits in support of new projects or the significant expansion of existing programs benefiting underserved residents of Fairfield County. Through these transformational grants, Impact FFC is significantly improving the lives of those in the community and providing a meaningful platform for women to learn about local needs, assess which non-profits are equipped to best address those needs, and educate themselves about how to most effectively put their philanthropic investments to use.

Sibvansyon sa a bay B1C se premye sibvansyon Misyon Enpak FFC a epi li onore 5yèm anivèsè yo bay transfòmasyon nan Konte Fairfield.
Scroll nan tèt