Ale nan kontni

Building One Community (B1C) Nonmen senk nouvo manm Konsèy administrasyon an

NEW BoardMembers

Pa Stamford Patch

Stamford, CT– 6 fevriye – Building One Community (B1C), sant pou opòtinite imigran yo kontan anonse l ap anonse nominasyon senk nouvo manm nan konsèy administrasyon li yo – Aldo Cabrera, Talay Hafiz, Belle Horwitz, Andy Schau, ak Ellen. Williams.

Aldo Cabrera se kounye a yon Direktè Asosye Senior, IT enfrastrikti ak Operasyon nan Lone Pine Capital LLC. Lone Pine Foundation, Inc. se yon patnè depi lontan nan B1C. Li pote yon richès eksperyans nan mond finans lan epi li pral yon kolaboratè kokenn nan komite finans B1C la.

Talay Hafiz se yon avoka ki gen eksperyans nan litij. Kounye a li se Avoka pèsonèl Allstate Insurance nan Tarrytown, NY. Talay gen yon dosye enpresyonan nan kondwi rezilta litij. Li pral yon avantaj imans nan konsèy la kòm B1C kontinye ap yon vwa dirijan pou kominote imigran an.

Belle Horwitz pote yon richès nan eksperyans akeri nan pozisyon li nan gouvènman an ak nan biznis kote li te sèvi kòm Vis Prezidan Citibank ak nan IBM Consulting, Amerik, epi kounye a se Direktè Managing nan OR International Holdings LLC (ORI). Li pral pote bonjan konesans ak konsèy nan finans ak estrateji pandan B1C ap kontinye grandi ak evolye.

Andy gade li te yon volontè alontèm nan B1C nan Klinik Rekiperasyon Salè pou plizyè ane. Li kontinye sèvi ak anpil konesans li kòm yon avoka pou benefisye patisipan B1C lè li ede yo rekipere salè ki poko peye. Konesans premye men Schau a pral ede fasilite diskisyon sou devlopman pwogram ak mezire enpak.

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt