Ale nan kontni

Jounal yo te revoke nan pakin Dunkin Donuts kote yo t ap tann pou yo travay

Jornaleros

Pa MariCarmen Godoy - Vwa Panyòl nan Connecticut.

Ramón, yon natif natal nan Gwatemala, se youn nan prèske san (100) ouvriye ki te kanpe chak maten nan pakin Dunkin Donuts nan 310 Elm Street, epi patwouy lapolis Stamford te retire sou demann pwopriyetè sa a. biznis, ki moun yo konsidere ke li se pwopriyete prive ak Se poutèt sa, pou itilize sèlman pa kliyan.

Vandredi pase a, dis ouvriye ki travay chak jou ant pon an nan sòti 9 nan Interstate 95 (Sòti 9) ak Elm Street ak East Main, patwouy lapolis te degèpi apre yon plent pwopriyetè Dunkin Donuts yo; apre w fin avèti Stamford PD (Depatman Lapolis).

Nan plent ki te depoze ak otorite a, yo di ke travayè yo "fè pè kliyan ak prezans yo," Anplis de sa, Sipèvizè a te rele David Scalisi, yon natif natal nan Ondiras, ki depi li te travay nan magazen Dunkin Donuts pou yon ane. ak mwatye, travayè yo kanpe nan enstalasyon yo; ak byenke gen kèk achte nan plas la, lòt moun sèvi ak twalèt la, fimen (dwòg) e byenke prezans li pa deranje li, li tou senpleman kwè ke lalwa a dwe respekte: "Epi lalwa a di ke pakin se pwopriyete prive sèlman yo dwe itilize pa kliyan", li te reponn.

Jesús Murillo, yon natif natal nan Venezyela, ki gen sèlman kèk semèn nan k ap viv nan Stamford, ki ap trete azil politik li devan Depatman Imigrasyon an, tounen -enadvèrtans-nan pòtpawòl la ofisyèl pou travayè yo, olye de, li te di, ke li te santi ke gen anpil presyon ak anpil stigma kont travayè jouyè yo, ki se sèlman kap travay. “Nou pa vle yo ban nou anyen. Jis kite nou travay. Nou konprann ke Dunkin Donuts se yon kote prive, men yo te sou bò wout la (Sòti 9) trè danjere.

"Men machin yo vini ak tout vitès. Li evidan se wout la, men ki kote nou ale? Nou bezwen sèvi ak twalèt la, nou bezwen nan yon kote ki pa twò frèt,” Murillo te di.

Memorial Day Long Weekend - Operations Hours
No English Classes from Friday 26th through Monday 29th - We'll see you again on Tuesday 30th.
Saturday 27th
  • Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
  • Selleck Center - Tech classes Level 1 - ONLY - 8 am to 10 am

Sunday 28th - Shippan Center 1st Floor open from 9 am to 5 pm - Recreational Space
Monday 29th - All our locations will be closed - Happy Memorial Day

Memorial Day Weekend - Horas de Operación

No habrá clases de Inglés desde el Viernes 26 hasta el Lunes 29 de Mayo - Nos veremos nuevamente el Martes 30 de Mayo
Sabado 27 de Mayo
  • Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm -
  • Centro Selleck - Programa de Información Tecnológica - Nivel 1 - 8 am to 10 am
Domingo 28 de Mayo - Sólo estará abierto Centro Shippan - 1er Piso - 9 am to 5 pm
Lunes 29 de Mayo
- Todas nuestras ubicaciones estarán cerradas - Feliz Memorial Day

Memorial Day Long Weekend – Lè Nap Ouvri

Pap gen Klas Anglè soti Vandredi 26 Me rive Lendi 29 Me. Nap louvri Madi 30 Me
Samdi 27 Me,

  • Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9 am rive 5 pm
  • Ak Sant Selleck la pou Klass Tech Nivo 1 Sèlman, ap ouvri 8 am rive 10 am
Dimanch 28. Sant Shippan Premye etaj la pou Sant Rekreyasyon an ap louvre soti 9am rive 5pm
Lendi 29 Me. Tout lokal nou yo ap fèmen - Happy Memorial Day
Scroll nan tèt