Ale nan kontni

Yon patenarya fè yon diferans: Bank of America ak B1C

Patch la

BACKPACKS

Donasyon fon sekou COVID-19 kontinye sipòte popilasyon imigran Stamford la.

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Stamford, CT: Building Youn Kominote (B1C) resevwa plizyè santèn apèl pa jou nan men yon kominote ki nan detrès, epi fon COVID-19 li dirèkteman sipòte popilasyon ki pi vilnerab yo. Anpil imigran ap viv chèk pou chèk, ak travay tankou founisè gadri, travayè restoran, ak chofè livrezon. Kounye a, èdtan yo te koupe, oswa pi mal, travay yo te ale. Yon gwo pati nan kominote sa a te teste pozitif tou pou COVID-19. Yo te fòse yo izole tèt yo ak ti kras oswa pa gen okenn sipò nan men nenpòt moun. Piske anpil moun pa gen ekonomi pèsonèl epi yo pa kapab fasilman navige nan sèvis sosyal vil la san èd, yo fè fas a yon moman ki trè chaotic ak estrès.

Scroll nan tèt